Class C Networks - Block 62.92

62.92.0.0 - 62.92.0.15	(NO-RINGSAKER-VGS-AVD-MOELV-NET)	Ringsaker vgs - avd. Moelv; NO
62.92.0.16 - 62.92.0.23	(NO-TARLRUD-TRANSPORT-AS-NET)	Tarlrud Transport AS; NO
62.92.0.24 - 62.92.0.31	(NO-LRN-TRANSPORT-AS-NET)	LRN Transport AS; NO
62.92.0.32 - 62.92.0.47	(NO-ENERGIRAD-HEDMARK-NET)	Energirad Hedmark AS; NO
62.92.0.48 - 62.92.0.55	(NO-OPPLAND-BEDRIFTSUTVIKLING-NET)	Oppland bedriftsutvikling AS; NO
62.92.0.56 - 62.92.0.63	(NO-KREDITORFORENINGEN-I-HEDMARK-NET)	Kreditorforeningen i Hedmark; NO
62.92.0.64 - 62.92.0.127	(NO-JONSBERG-LANDBRUKSSKOLE-NET)	Jonsberg Landbruksskole; NO
62.92.0.128 - 62.92.0.191	(NO-FOLKEUNIVERSITETET-I-HAMAR)	Folkeuniversitetet I Hamar; NO
62.92.0.192 - 62.92.0.255	(NO-BRUMUNDDAL-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Brumunddal Videregaende Skole; NO
62.92.1.0 - 62.92.1.127	(NO-HAMAR-KATEDRALSKOLE)	Hamar Katedralskole; NO
62.92.1.128 - 62.92.1.255	(NO-BONDELIA-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Bondelia Videregaende Skole; NO
62.92.2.0 - 62.92.2.7	(NO-TORPA-BARNE-OG-UNGDOMSSKOLE-NET)	Torpa Barne- Og Ungdomsskole; NO
62.92.2.8 - 62.92.2.15	(NO-OPPLAND-KOTORSERVICE-AS-NET)	Oppland Kotorservice AS; NO
62.92.2.16 - 62.92.2.31	(NO-GRAVDAHL-BOKHANDEL-NET)	Gravdahl Bokhandel; NO
62.92.2.32 - 62.92.2.47	(NO-PROFIL-TEAM-NET)	Profil Team; NO
62.92.2.48 - 62.92.2.63	(NO-HYTTEPLAN-AS-NET)	Hytteplan AS; NO
62.92.2.64 - 62.92.2.79	(NO-HADELAND-PRODUKTER-AS-NET)	Hadeland Produkter AS; NO
62.92.2.80 - 62.92.2.95	(NO-NORD-AURDAL-UNGDOMSSKOLE-NET)	Nord-Aurdal ungdomsskole; NO
62.92.2.96 - 62.92.2.127	(NO-MADSHUS-AS-NET)	Madshus AS; NO
62.92.2.128 - 62.92.2.191	(NO-BRANDBU-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Brandbu Videregaende Skole; NO
62.92.2.192 - 62.92.2.207	(NO-HADELAND-AS-NET)	Hadeland AS; NO
62.92.2.208 - 62.92.2.223	(NO-RINGSAKER-V-G-SKOLE-NET)	Ringsaker V. G. Skole; NO
62.92.2.224 - 62.92.2.255	(NO-ANKERSKOGEN-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Ankerskogen Videregaende Skole; NO
62.92.3.0 - 62.92.3.255	(NO-GJOVIK-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Gjovik Videregaende Skole; NO
62.92.4.0 - 62.92.4.63	(NO-MADSHUS-AS-NET)	Madshus AS; NO
62.92.4.64 - 62.92.4.95	(NO-RINGSAKER-VGS-AVD-MOELV-NET)	Ringsaker vgs - avd. Moelv; NO
62.92.4.96 - 62.92.4.111	(NO-NESTOR-OST-AS-NET)	Nestor Ost AS; NO
62.92.4.112 - 62.92.4.127	(NO-BRODR-HULLEBERG-AS-NET)	Brodr Hulleberg AS; NO
62.92.4.128 - 62.92.4.191	(NO-STANGE-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Stange Videregaende Skole; NO
62.92.4.192 - 62.92.4.207	(NO-GJOVIK-GRAFISK-AS-NET)	Gjovik Grafisk AS; NO
62.92.4.208 - 62.92.4.223	(NO-GAUPEN-HENGER-AS-NET)	Gaupen Henger AS; NO
62.92.4.224 - 62.92.4.255	(NO-GRANDE-NYE-SKOLE-NET)	Grande Nye Skole; NO
62.92.5.0 - 62.92.5.31	(NO-INTEK-ENGIEERING-AS-NET)	Intek Engieering AS; NO
62.92.5.32 - 62.92.5.63	(NO-ISHOCKEYVM-1999-AS-NET)	Ishockeyvm 1999 AS; NO
62.92.5.64 - 62.92.5.95	(NO-ISHOCKEYVM-1999-AS-NET)	Ishockeyvm 1999 AS; NO
62.92.5.96 - 62.92.5.127	(NO-ISHOCKEYVM-1999-AS-NET)	Ishockeyvm 1999 AS; NO
62.92.5.128 - 62.92.5.159	(NO-ISHOCKEYVM-1999-AS-NET)	Ishockeyvm 1999 AS; NO
62.92.5.160 - 62.92.5.175	(NO-APOLLO-LENA-AS-NET)	Apollo Lena AS; NO
62.92.5.192 - 62.92.5.255	(NO-INTEK-ENGINEERING-AS-NET)	Intek Engineering AS; NO
62.92.6.0 - 62.92.6.31	(NO-TOTENKRAFT-NET)	TKE Nett DA; NO
62.92.6.32 - 62.92.6.63	(NO-RAPP-PYROTEC-AS-NET)	Rapp Pyrotec AS; NO
62.92.6.64 - 62.92.6.95	(NO-CADNET-OST-AS-NET)	Cadnet Ost AS; NO
62.92.6.96 - 62.92.6.127	(NO-KVINNEUNIVERSITETET-NET)	Kvinneuniversitetet; NO
62.92.12.0 - 62.92.12.15	(NO-SAMBANDSREGIMENTET-NET)	Sambandsregimentet; NO
62.92.12.32 - 62.92.12.47	(NO-LILLEHAMMER-FYLKESSYKEHUS-BEDRIFTSIDRETTSLAG-NET)	Lillehammer Fylkessykehus Bedriftsidrettslag; NO
62.92.12.48 - 62.92.12.63	(NO-DIALOGDATA-AS-NET)	Dialogdata AS; NO
62.92.12.64 - 62.92.12.95	(NO-SENTER-FOR-IT-SAMHANDLING-NET)	Senter for IT-Samhandling; NO
62.92.12.112 - 62.92.12.127	(NO-BRANDSTAD-DRIFT-AS-NET)	Brandstad Drift AS; NO
62.92.12.128 - 62.92.12.255	(NO-LILLEHAMMER-V-G-S-NET)	Lillehammer v.g.s.; NO
62.92.13.0 - 62.92.13.127	(NO-VARGSTAD-V-G-S-NET)	Vargstad v.g.s; NO
62.92.13.128 - 62.92.13.159	(NO-LILLEHAMMER-FYLKESSYKEHUS-NET)	Lillehammer Fylkessykehus; NO
62.92.13.160 - 62.92.13.191	(NO-RAGNSKAPSHUSET-LILLEHAMMER-AS-NET)	Ragnskapshuset Lillehammer AS; NO
62.92.13.192 - 62.92.13.255	(NO-BRANDSTAD-DRIFT-AS-NET)	Brandstad Drift AS; NO
62.92.14.0 - 62.92.14.31	(NO-DET-NORSKE-UTENRIKSDEPARTEMENTET-NET)	Det Norske Utenriksdepartementet; NO
62.92.14.32 - 62.92.14.35	(NO-MORGENBLADET-AS-LINKNETT-NET)	Morgenbladet AS, Linknett; NO
62.92.14.36 - 62.92.14.39	(NO-HELIOPRINT-LINKNETT-NET)	Helioprint, linknett; NO
62.92.14.40 - 62.92.14.47	(NO-TELENOR-NEXTEL-T-JOHANSEN-NET)	Telenor Nextel T.Johansen; NO
62.92.14.48 - 62.92.14.63	(NO-NORSK-SKUESPILLERFORBUND-NET)	Norsk Skuespillerforbund; NO
62.92.14.64 - 62.92.14.95	(NO-FORSVARETS-MILITARGEOGRAFISKE-TJENESTE-NET)	Forsvarets militargeografiske tjeneste; NO
62.92.14.96 - 62.92.14.127	(NO-KRIMINALOMSORGENS-UTDANNINGSSENTER-NET)	Kriminalomsorgens Utdanningssenter; NO
62.92.14.128 - 62.92.14.143	(NO-HARAM-KOMMUNE-NET)	Haram Kommune; NO
62.92.14.144 - 62.92.14.159	(NO-NATIONAL-LIM-NORGE-AS-NET)	National Lim Norge AS; NO
62.92.14.160 - 62.92.14.191	(NO-RASJONELL-DOKUMENTBEHANDLING-AS-NET)	Rasjonell Dokumentbehandling AS; NO
62.92.14.192 - 62.92.14.207	(NO-A-L-OKERN-TORVHALLEN-NET)	A/L Okern Torvhallen; NO
62.92.14.208 - 62.92.14.223	(NO-HAAKONSEN-BLIKOM-OG-CO-NET)	Haakonsen Blikom og Co; NO
62.92.14.224 - 62.92.14.255	(NO-JAGUAR-NORGE-AS-NET)	Jaguar Norge AS; NO
62.92.15.0 - 62.92.15.255	(NO-ELTELE-ST-AS-NET)	ElTeleXst AS; NO
62.92.16.0 - 62.92.16.15	(NO-ISS-NORGE-NET)	Iss Norge AS; NO
62.92.16.16 - 62.92.16.31	(NO-FERSKMATKOMPANIET-AS-NET)	Ferskmatkompaniet AS; NO
62.92.16.32 - 62.92.16.63	(NO-OSLO-PRIVATE-GYMNASIUM)	Oslo Private Gymnasium; NO
62.92.16.64 - 62.92.16.79	(NO-PECUNIA-AS-NET)	Pecunia AS; NO
62.92.16.80 - 62.92.16.95	(NO-FOLK-OG-FORSVAR-NET)	Folk og Forsvar; NO
62.92.16.104 - 62.92.16.107	(NO-OFFICE-LINKNETT-FAST-DIGI-512-NET)	Office (linknett fast digi. 512 ); NO
62.92.16.108 - 62.92.16.111	(NO-K-BANK-ATM-LINKNETT-NET)	K-bank, ATM Linknett; NO
62.92.16.112 - 62.92.16.127	(NO-MERIDAN-AS-NET)	Meridan AS; NO
62.92.16.128 - 62.92.16.159	(NO-FOLKETRYGDEFONDET-NET)	Folketrygdefondet; NO
62.92.16.160 - 62.92.16.175	(NO-FELLESSEKRETARIATET-NET)	Fellessekretariatet; NO
62.92.16.176 - 62.92.16.183	(NO-TRANSHIELD-EUROPE-NET)	Transhield Europe; NO
62.92.16.184 - 62.92.16.187	(NO-KAI-LANGEBECK-AS-LINKNETT-NET)	Kai Langebeck AS, linknett; NO
62.92.16.188 - 62.92.16.191	(NO-FACT-AS-LINKNETT-NET)	Fact AS Linknett; NO
62.92.16.192 - 62.92.16.207	(NO-2020-LOGISTICS-NORGE-AS-NET)	2020 Logistics Norge AS; NO
62.92.16.208 - 62.92.16.223	(NO-SILJA-LINE-NET)	Silja Line; NO
62.92.16.224 - 62.92.16.239	(NO-TRIPLE-S-INDUSTRY-AUTOMATION-AS-NET)	Triple-s Industry automation AS; NO
62.92.16.240 - 62.92.16.255	(NO-OPTIMO-AS-NET)	Optimo AS; NO
62.92.17.0 - 62.92.17.63	(NO-BOLER-SKOLE-NET)	Boler Skole; NO
62.92.17.64 - 62.92.17.127	(NO-MARIENLYST-SKOLE-NET)	Marienlyst Skole; NO
62.92.17.128 - 62.92.17.159	(NO-MPS-NORGE-AS-NET)	MPS Norge AS; NO
62.92.17.160 - 62.92.17.191	(NO-KARLSRUD-SKOLE-NET)	Karlsrud Skole; NO
62.92.17.192 - 62.92.17.255	(NO-ORAKER-SKOLE-NET)	Oraker Skole; NO
62.92.18.0 - 62.92.18.255	(NO-TRANSPORT-ONLINE-AS-NET)	Transport Online AS; NO
62.92.19.0 - 62.92.19.15	(NO-VANG-ENERGIVERK-NET)	Vang Energiverk; NO
62.92.19.16 - 62.92.19.31	(NO-TRIO-VING-AS-NET)	Trio Ving AS; NO
62.92.19.32 - 62.92.19.39	(NO-KRISTIANIA-EIENDOMSFORVALTNING-AS-NET)	Kristiania Eiendomsforvaltning AS; NO
62.92.19.40 - 62.92.19.47	(NO-FARMASIFORBUNDET-NET)	Farmasiforbundet; NO
62.92.19.48 - 62.92.19.63	(NO-VEST-AGDER-F-KOMMUNE-NET)	Vest-agder Fylkeskommune; NO
62.92.19.64 - 62.92.19.127	(NO-BONA-SHIPPING-AS-NET)	Bona Shipping AS; NO
62.92.19.128 - 62.92.19.143	(NO-SPAREBANKEN-NOR-NET)	Sparebanken NOR; NO
62.92.19.144 - 62.92.19.159	(NO-KLAR-TALE-NET)	Klar Tale; NO
62.92.19.160 - 62.92.19.175	(NO-TRYGG-HOLDING-AS-NET)	Trygg Holding AS; NO
62.92.19.176 - 62.92.19.191	(NO-MANDATA-AS-NET)	Mandata AS; NO
62.92.19.192 - 62.92.19.223	(NO-THERMAX-AS-NET)	Thermax AS; NO
62.92.19.224 - 62.92.19.239	(NO-MUSIC-SERVICE-OSLO-AS-NET)	Music Service Oslo AS; NO
62.92.19.240 - 62.92.19.247	(NO-KOUROSH-NET)	Kourosh; NO
62.92.19.248 - 62.92.19.255	(NO-SENTRUM-RONTGENINSTITUTT-NET)	Sentrum Rontgeninstitutt; NO
62.92.20.0 - 62.92.20.255	(ORIONS-NET)	Orion Systems AS; NO
62.92.21.0 - 62.92.21.3	(NO-STEIN-RAANESS-AS-NET)	Stein Raaness AS, linknett; NO
62.92.21.4 - 62.92.21.7	(NO-STATENS-VEGVESEN-TROMSO-NET)	Statens Vegvesen Tromso; Linknett; NO
62.92.21.8 - 62.92.21.11	(NO-TELENOR-INFO-MEDICA-AS-NET)	Telenor Info Medica AS; Linknett; NO
62.92.21.12 - 62.92.21.15	(NO-OLSY-NET)	Olivetti AS, linknett; NO
62.92.21.16 - 62.92.21.19	(NO-DOMSTEIN-ASA-NET)	Domstein ASA, linknett; NO
62.92.21.20 - 62.92.21.23	(LEIRVIK-SVEIS-NET)	LEIRVIK SVEIS AS, linknett; NO
62.92.21.24 - 62.92.21.27	(NO-PROACT-LINKNETT-NET)	ProAct AS, linknett; NO
62.92.21.28 - 62.92.21.31	(ALCANET-INT-NET)	Alcanet International Scandinavia AS; Linknett; NO
62.92.21.32 - 62.92.21.35	(NO-BLADKOMPANIET-AS-NET)	Bladkompaniet AS, linknett; NO
62.92.21.36 - 62.92.21.39	(NO-DNB-LINKNETT-NET)	DNB, Linknett; NO
62.92.21.40 - 62.92.21.43	(NO-OPPLYSNINGSKONTORET-FOR-ENERGI-OG-MILJO-NET)	Opplysningskontoret for Energi og Miljo; NO
62.92.21.44 - 62.92.21.47	(NO-MOBILPARTNER-N-RINGSLIV-AS-NET)	Mobilpartner Nfringsliv AS; Linknett; NO
62.92.21.48 - 62.92.21.55	(NO-KREDITTPARTNER-AS-NET)	Kredittpartner AS; NO
62.92.21.56 - 62.92.21.63	(NO-TELENOR-SECURITY-AS-NET)	Telenor Security AS; NO
62.92.21.64 - 62.92.21.127	(NO-TRADE-MARKETING-CENTER-AS-NET)	Trade Marketing Center AS; NO
62.92.21.128 - 62.92.21.159	(NO-JORDAN-A-S-NET)	Jordan A/S; NO
62.92.21.160 - 62.92.21.175	(NO-MOBILPARTNER-N-RINGSLIV-AS-NET)	Mobilpartner Nfringsliv AS; NO
62.92.21.176 - 62.92.21.183	(NO-SOM-OG-PRESSE-TEKNIKK-AS-NET)	Som og Presse Teknikk AS; NO
62.92.21.184 - 62.92.21.191	(NO-BERGE-OG-LUNDAL-REVISJONSSELSKAP-AS-NET)	Berge og Lundal revisjonsselskap AS; NO
62.92.21.192 - 62.92.21.195	(NO-NORGES-DIABETESFORBUND-LINKNETT-NET)	Norges Diabetesforbund, Linknett; NO
62.92.21.196 - 62.92.21.199	(NO-SIVTJENESTEADM-DILLINGOY-LINKNETT-NET)	Sivtjenesteadm Dillingoy, Linknett; NO
62.92.21.200 - 62.92.21.203	(NO-OPPEGARD-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Oppegard Kommune, Linknett; NO
62.92.21.204 - 62.92.21.207	(NO-SILJA-LINE-LINKNETT-NET)	Silja Line, Linknett; NO
62.92.21.208 - 62.92.21.223	(NO-OSLO-TAXI-NET)	Oslo Taxi; NO
62.92.21.224 - 62.92.21.239	(NO-REPRO-DESIGN-AS-NET)	Repro-Design AS; NO
62.92.21.240 - 62.92.21.255	(NO-TRAV-OG-GALOPPNYTT-AS-NET)	Trav og Galoppnytt AS; NO
62.92.22.0 - 62.92.22.7	(NO-TNX-LINK-NET)	Telenor Nextel AS; Linknett, sug-gw; NO
62.92.22.8 - 62.92.22.15	(NO-MULTIPARTNER-INKASSO-AS-NET)	Multipartner Inkasso AS; NO
62.92.22.16 - 62.92.22.19	(NO-MORE-OG-ROMSDAL-FYLKESKOMMUNE-LINKNETT-NET)	More og Romsdal Fylkeskommune, Linknett; NO
62.92.22.20 - 62.92.22.23	(NO-TELENOR-MARLINK-LINKNETT-NET)	Telenor Marlink, Linknett; NO
62.92.22.24 - 62.92.22.31	(NO-DIACOR-A-S-NET)	Diacor A/S; NO
62.92.22.32 - 62.92.22.47	(NO-BJERCH-TRYKKERI-NET)	Bjerch Trykkeri; NO
62.92.22.48 - 62.92.22.63	(NO-STATENS-VEGVESEN-TROMSO-NET)	Statens Vegvesen Tromso; NO
62.92.22.64 - 62.92.22.127	(NO-SYBERG-NET)	Syberg Agentur AS; NO
62.92.22.128 - 62.92.22.143	(NO-PINJATA-AS-NET)	Pinjata AS; NO
62.92.22.144 - 62.92.22.151	(NO-EXPERT-REISER-NET)	Expert Reiser; NO
62.92.22.152 - 62.92.22.159	(NO-RASJONELL-DOKUMENTBEHANDLING-AS-NET)	Rasjonell Dokumentbehandling AS; NO
62.92.22.160 - 62.92.22.175	(NO-TELENOR-INFO-MEDICA-AS-NET)	Telenor Info Medica AS; NO
62.92.22.176 - 62.92.22.191	(NO-CHRIST-ENGEBRETSEN-AS-NET)	Christ Engebretsen AS; NO
62.92.22.192 - 62.92.22.207	(NO-TRANSPORTSENTRALEN-AL-NET)	Transportsentralen AL; NO
62.92.22.208 - 62.92.22.223	(NO-FAVNE-EIENDOM-AS-NET)	Favne Eiendom AS; NO
62.92.22.224 - 62.92.22.231	(NO-ARTISTI-AS-NET)	Artisti AS; NO
62.92.22.232 - 62.92.22.239	(NO-TELENOR-NEXTEL-HJEMMEKONTOR-GEIR-ERIK-NIELSEN-NET)	Telenor Nextel, Hjemmekontor Geir Erik Nielsen; NO
62.92.22.240 - 62.92.22.255	(NO-DOMSTEIN-ASA-NET)	Domstein ASA; NO
62.92.23.0 - 62.92.23.63	(NO-NORSK-JOURNALISTLAG-NET)	Norsk Journalistlag; NO
62.92.23.64 - 62.92.23.79	(NO-ELEKTROSKANDIA-AS-NET)	Elektroskandia AS; NO
62.92.23.80 - 62.92.23.95	(NO-ALCANET-INTERNATIONAL-SCANDINAVIA-AS-NET)	Alcanet International Scandinavia AS; NO
62.92.23.96 - 62.92.23.111	(NO-BLADKOMPANIET-AS-NET)	Bladkompaniet AS; NO
62.92.23.112 - 62.92.23.119	(NO-KRAFTFINANS-NET)	Kraftfinans; NO
62.92.23.120 - 62.92.23.127	(NO-DET-NORSKE-TEATRET-NET)	Det Norske Teatret; NO
62.92.23.128 - 62.92.23.191	(NO-TELENOR-NORSK-TELEMUSEUM-NET)	Telenor Norsk Telemuseum; NO
62.92.23.192 - 62.92.23.207	(NO-ARKITEKTKONTORET-GASA-AS-NET)	Arkitektkontoret Gasa AS; NO
62.92.23.208 - 62.92.23.223	(UTENRIKSDEPARTEMENTET)	Utenriksdepartementet; NO
62.92.23.224 - 62.92.23.239	(NO-PLENTY-MAT-AS-NET)	Plenty Mat AS; NO
62.92.23.240 - 62.92.23.247	(NO-NORGES-TAXIFORBUND-NET)	Norges Taxiforbund; NO
62.92.23.248 - 62.92.23.255	(NO-REISEX-AS-NET)	ReiseX AS; NO
62.92.24.0 - 62.92.24.255	(NO-PROACT-NET)	ProAct AS; NO
62.92.25.0 - 62.92.25.127	(NO-DINE-PENGER-NET)	Dine Penger; NO
62.92.25.128 - 62.92.25.191	(NO-BOGSTADVEIEN-SKOLE-NET)	Bogstadveien skole; NO
62.92.25.192 - 62.92.25.255	(NO-SMEDSTAD-SKOLE-NET)	Smedstad skole; NO
62.92.26.0 - 62.92.26.63	(NO-TELENOR-NETT-NET)	Telenor Nett; NO
62.92.26.64 - 62.92.26.79	(NO-OSLO-KOMMUNE-BYDEL-NET)	Oslo kommune Bydel 5; NO
62.92.26.80 - 62.92.26.95	(NO-DESC-AS-NET)	Desc AS; NO
62.92.26.96 - 62.92.26.127	(NO-VENNERSBORG-AS-NET)	Vennersborg AS; NO
62.92.26.128 - 62.92.26.191	(NO-PROVIDUS-AS-NET)	Providus AS; NO
62.92.26.192 - 62.92.26.255	(NO-NORDBERG-SKOLE-NET)	Nordberg skole; NO
62.92.27.0 - 62.92.27.255	(NO-FINNMARK-FYLKESKOMMUNE-NET)	Finnmark Fylkeskommune; NO
62.92.28.0 - 62.92.28.127	(NO-LAKKEGATA-SKOLE-NET)	Lakkegata skole; NO
62.92.28.128 - 62.92.28.255	(NO-LUTVANN-SKOLE-NET)	Lutvann Skole; NO
62.92.29.0 - 62.92.29.63	(NO-RUSEL-KKA-SKOLE-NET)	Ruselxkka skole; NO
62.92.29.64 - 62.92.29.95	(NO-ERSTAD-LEKVEN-OSLO-AS-NET)	Erstad & Lekven Oslo AS; NO
62.92.29.96 - 62.92.29.127	(NO-DOF-SHIPPING-AS-NET)	DOF Shipping AS; NO
62.92.29.128 - 62.92.29.255	(NO-LINDERUD-SKOLE-NET)	Linderud Skole; NO
62.92.30.0 - 62.92.30.63	(NO-TOKERUD-SKOLE-NET)	Tokerud Skole; NO
62.92.30.64 - 62.92.30.95	(NO-VEITVET-SKOLE-NET)	Veitvet Skole; NO
62.92.30.96 - 62.92.30.111	(NO-DL-GRAFISK-AS-NET)	DL Grafisk AS; NO
62.92.30.112 - 62.92.30.127	(NO-WISEHOUSE-AS-NET)	Wisehouse AS; NO
62.92.30.128 - 62.92.30.191	(NO-LAMBERTSETER-SKOLE-NET)	Lambertseter Skole; NO
62.92.30.192 - 62.92.30.255	(NO-LOFSRUD-SKOLE-NET)	Lofsrud Skole; NO
62.92.31.0 - 62.92.31.63	(NO-VAHL-SKOLE-NET)	Vahl Skole; NO
62.92.31.64 - 62.92.31.127	(NO-BJOLSEN-SKOLE-NET)	Bjolsen Skole; NO
62.92.31.128 - 62.92.31.191	(NO-NOKLEVANN-SKOLE-NET)	Noklevann Skole; NO
62.92.31.192 - 62.92.31.255	(NO-DATELCO-NET)	Datelco; NO
62.92.32.0 - 62.92.32.3	(NO-GLOBE-NORGE-AS-HAFSLUND-METALL-LINKNETT-NET)	Globe Norge AS Hafslund Metall, linknett; NO
62.92.32.4 - 62.92.32.7	(NO-NORSK-LOTTERIDRIFT-LINKNETT-NET)	Norsk lotteridrift , linknett; NO
62.92.32.8 - 62.92.32.15	(NO-ANTIRASISTISK-SENTER-NET)	Antirasistisk Senter; NO
62.92.32.16 - 62.92.32.31	(NO-NORDIC-VALVES-OFFSHORE-NET)	Nordic Valves Offshore; NO
62.92.32.32 - 62.92.32.63	(NO-VESTRE-AKER-SKOLE-NET)	Vestre Aker Skole; NO
62.92.32.64 - 62.92.32.127	(NO-GAMLEBYEN-SKOLE-NET)	Gamlebyen Skole; NO
62.92.32.128 - 62.92.32.255	(NO-MANGLERUD-VIDEREG-ENDE-SKOLE-NET)	Manglerud videregeende skole; NO
62.92.33.0 - 62.92.33.31	(NO-ULLEVALSVEIEN-SKOLE-NET)	Ullevalsveien Skole; NO
62.92.33.32 - 62.92.33.63	(NO-HAUKASEN-SKOLE-NET)	Haukasen Skole; NO
62.92.33.64 - 62.92.33.95	(NO-VALERENGA-SKOLE-NET)	Valerenga Skole; NO
62.92.33.96 - 62.92.33.127	(NO-HAUGERUD-SKOLE-NET)	Haugerud Skole; NO
62.92.33.128 - 62.92.33.159	(NO-SKOYEN-SKOLE-NET)	Skoyen Skole; NO
62.92.33.160 - 62.92.33.191	(NO-SINSEN-SKOLE-NET)	Sinsen Skole; NO
62.92.33.192 - 62.92.33.223	(NO-SAGENE-SKOLE-NET)	Sagene Skole; NO
62.92.33.224 - 62.92.33.255	(NO-TOYEN-SKOLE-NET)	Toyen Skole; NO
62.92.34.0 - 62.92.34.63	(NO-LILLEBORG-SKOLE-NET)	Lilleborg skole; NO
62.92.34.64 - 62.92.34.79	(NO-GRAN-SPEDISJON-NET)	Gran Spedisjon; NO
62.92.34.80 - 62.92.34.95	(NO-THORN-NORGE-AS-NET)	Thorn Norge AS; NO
62.92.34.96 - 62.92.34.111	(NO-SIMCORP-NORGE-AS-NET)	Simcorp Norge AS; NO
62.92.34.112 - 62.92.34.119	(NO-ING-A-J-SJONG-AS-NET)	Ing A J Sjong AS; NO
62.92.34.120 - 62.92.34.123	(NO-SIMRAD-OPTRONICS-ASA-LINKNETT-NET)	Simrad Optronics ASA linknett; NO
62.92.34.124 - 62.92.34.127	(NO-THUNE-SECURITY-LINKNETT-NET)	Thune Security , linknett; NO
62.92.34.128 - 62.92.34.191	(NO-VESTRE-AKER-SKOLE-NET)	Vestre Aker Skole; NO
62.92.34.192 - 62.92.34.207	(NO-POST-OG-TELETILSYNET-NET)	Post og teletilsynet; NO
62.92.34.208 - 62.92.34.223	(NO-SPAREBANK1-NET)	Sparebank1; NO
62.92.34.224 - 62.92.34.239	(NO-OPTIMAL-AS-NET)	Optimal AS; NO
62.92.34.240 - 62.92.34.243	(NO-MOLDE-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Molde Kommune, Linknett; NO
62.92.34.244 - 62.92.34.247	(NO-RUBIK-FINANS-AS-LINKNETT-NET)	Rubik Finans AS Linknett; NO
62.92.34.248 - 62.92.34.251	(NO-OPPLAND-FYLKESKOMMUNE-LINKNETT-NET)	Oppland Fylkeskommune, Linknett; NO
62.92.34.252 - 62.92.34.255	(NO-TNX-TEST-NET)	Kourosh, FR test; NO
62.92.35.0 - 62.92.35.63	(NO-OPPSAL-SKOLE-NET)	Oppsal Skole; NO
62.92.35.64 - 62.92.35.127	(NO-GRUNERLOKKA-SKOLE-NET)	Grunerlokka Skole; NO
62.92.35.128 - 62.92.35.143	(NO-HAAKON-ARNESEN-AS-NET)	Haakon Arnesen AS; NO
62.92.35.144 - 62.92.35.159	(NO-BIOTEC-ASA-NET)	Biotec ASA; NO
62.92.35.160 - 62.92.35.191	(NO-FELLESKJ-PET-ROGALAND-AGDER-NET)	Felleskjopet Rogaland Agder; NO
62.92.35.192 - 62.92.35.207	(NO-NEDRE-EIKER-KOMMUNE-NET)	Nedre Eiker kommune; NO
62.92.35.208 - 62.92.35.215	(NO-GARDERMOEN-FUELLING-SERVICES-AS-NET)	Gardermoen Fuelling Services AS; NO
62.92.35.216 - 62.92.35.223	(NO-STEIN-RAANESS-AS-NET)	Stein Raaness AS; NO
62.92.35.224 - 62.92.35.239	(NO-KRAM-COMPANY-AS-NET)	Kram Company AS; NO
62.92.35.240 - 62.92.35.255	(NO-CORTEX-AS-NET)	Cortex AS; NO
62.92.36.0 - 62.92.36.15	(NO-MILJOTRANSPORT-NET)	Miljotransport; NO
62.92.36.16 - 62.92.36.31	(NO-DATEK-NORGE-AS-NET)	Datek Norge AS; NO
62.92.36.32 - 62.92.36.63	(NO-ORION-PHARMA-NET)	Orion Pharma; NO
62.92.36.64 - 62.92.36.67	(NO-FRITZ-COMPANIES-NORWAY-NET)	Fritz Companies Norway; NO
62.92.36.68 - 62.92.36.71	(NO-AS-KOMMUNE-LINK-NET)	=C5s kommune, linkenett; NO
62.92.36.72 - 62.92.36.79	(NO-FRITZ-COMPANIES-NORWAY-NET)	Fritz Companies Norway; NO
62.92.36.80 - 62.92.36.95	(NO-PLAN-NORGE-NET)	Plan Norge; NO
62.92.36.96 - 62.92.36.111	(NO-UNDP-NET)	UNDP; NO
62.92.36.112 - 62.92.36.127	(NO-INFORMASJONSBYR-ET-AS-NET)	Informasjonsbyreet AS; NO
62.92.36.128 - 62.92.36.255	(NO-BILLETTSERVICE-NET)	Billettservice; NO
62.92.37.0 - 62.92.37.127	(NO-THUNE-SECURITY-NET)	Thune Security; NO
62.92.37.128 - 62.92.37.143	(NO-NORGES-REDERIFORBUND-NET)	Norges Rederiforbund; NO
62.92.37.144 - 62.92.37.159	(NO-WHITECLIFF-AS-NET)	Whitecliff AS; NO
62.92.37.160 - 62.92.37.175	(NO-WORKNET-REKLAMEBYRA-AS-NET)	Worknet Reklamebyra AS; NO
62.92.37.176 - 62.92.37.191	(NO-ARKIDE-AS-SIVILARKITEKTER-NET)	Arkide AS Sivilarkitekter; NO
62.92.37.192 - 62.92.37.199	(NO-TELENOR-SATELLITE-SERVICES-AS-NET)	Telenor Satellite Services AS; NO
62.92.37.200 - 62.92.37.203	(NO-INFORMASJONSBYR-ET-AS-LINKNETT-NET)	Informasjonsbyreet AS linknett; NO
62.92.37.204 - 62.92.37.207	(NO-RADIO1-OSLO-LINKNETT-NET)	Radio1 Oslo Linknett; NO
62.92.37.208 - 62.92.37.215	(NO-RADIO1-OSLO-NET)	Radio1 Oslo; NO
62.92.37.216 - 62.92.37.219	(NO-SAAS-ASA-LINKNETT-NET)	SAAS ASA , linknett; NO
62.92.37.220 - 62.92.37.223	(NO-NORSKE-SYSTEMARKITEKTER-DRIFT-AVD-LINKNETT-NET)	Norske Systemarkitekter Drift Avd Linknett; NO
62.92.37.224 - 62.92.37.255	(NO-SAAS-ASA-NET)	SAAS ASA; NO
62.92.38.0 - 62.92.38.15	(NO-STATENS-FORURENSNINGSTILSYN-NET)	Statens Forurensningstilsyn; NO
62.92.38.16 - 62.92.38.19	(NO-TELENOR-TELEMUSEUM-LINKNETT-NET)	Telenor Telemuseum Linknett; NO
62.92.38.20 - 62.92.38.23	(NO-URMAKER-BJERKE-AS-LINKNETT-NET)	Urmaker Bjerke AS , linknett; NO
62.92.38.24 - 62.92.38.27	(NO-RICA-HOTELL-OG-RESTAURANTKJEDE-AS-LINKNETT-NET)	Rica Hotell- og Restaurantkjede AS , linknett; NO
62.92.38.28 - 62.92.38.31	(NO-MALTHE-WINJE-AUTOMASJON-AS-LINKNETT-NET)	Malthe Winje Automasjon AS, linknett; NO
62.92.38.32 - 62.92.38.63	(NO-NORSKE-SYSTEMARKITEKTER-DRIFT-AVD-NET)	Norske Systemarkitekter Drift Avd; NO
62.92.38.64 - 62.92.38.127	(NO-LJAN-SKOLE-NET)	Ljan Skole; NO
62.92.38.128 - 62.92.38.159	(NO-NORSK-TELEMUSEUM-NET)	Norsk Telemuseum; NO
62.92.38.160 - 62.92.38.175	(NO-DAGLIGVARE-LEVERANDORENES-FORENING-NET)	Dagligvare Leverandorenes Forening; NO
62.92.38.176 - 62.92.38.183	(NO-INDREMISJONSSELSKAPET-DET-NORSKE-LUTHERSKE-NET)	Indremisjonsselskapet - Det norske lutherske; NO
62.92.38.184 - 62.92.38.187	(NO-CESAR-LINKNETT-NET)	Cesar, Linknett; NO
62.92.38.188 - 62.92.38.191	(NO-COLOR-LINE-LINKNETT-NET)	Color Line, Linknett; NO
62.92.38.192 - 62.92.38.223	(NO-NASJONALT-LAEREMIDDELSENTER-NET)	Nasjonalt Laeremiddelsenter; NO
62.92.38.224 - 62.92.38.255	(NO-LINJEGODS-AS-NET)	Linjegods AS; NO
62.92.39.0 - 62.92.39.31	(NO-URMAKER-BJERKE-AS-NET)	Urmaker Bjerke AS; NO
62.92.39.32 - 62.92.39.35	(NO-TELENOR-BEDRIFT-LINKNETT-NET)	Telenor Bedrift, Linknett; NO
62.92.39.36 - 62.92.39.39	(CZ-TELENOR-LINK-NET)	Link to access point in Nittedal; NO
62.92.39.40 - 62.92.39.43	(NO-KRAFTFINANS-LINKNETT-NET)	Kraftfinans, Linknett; NO
62.92.39.44 - 62.92.39.47	(NO-LARS-MYHRE-AS-NET)	Lars Myhre AS; NO
62.92.39.48 - 62.92.39.63	(NO-TELENOR-BEDRIFT-NET)	Telenor Bedrift; NO
62.92.39.64 - 62.92.39.127	(NO-NORDIALOG-OSLO-AS-NET)	Nordialog Oslo AS; NO
62.92.39.128 - 62.92.39.143	(NO-GERLING-NORGE-AS-NET)	Gerling Norge AS; NO
62.92.39.144 - 62.92.39.159	(NO-SIVILTJENESTEADMINISTRASJONEN-HUSTAD-NET)	Siviltjenesteadministrasjonen Hustad; NO
62.92.39.160 - 62.92.39.175	(NO-DATAFANGST-AS-NET)	Datafangst AS; NO
62.92.39.176 - 62.92.39.179	(NO-CHRIST-ENGEBRETSEN-AS-LINKNETT-NET)	Christ Engebretsen AS, Linknett; NO
62.92.39.180 - 62.92.39.183	(NO-QUADRIGA-NORGE-LINKNETT-NET)	Quadriga Norge, Linknett; NO
62.92.39.184 - 62.92.39.187	(NO-ENGEN-OG-HARLEM-LINKNETT-NET)	Engen og Harlem (Linknett); NO
62.92.39.188 - 62.92.39.191	(NO-AGA-LINKNETT-NET)	AGA, Linknett; NO
62.92.39.192 - 62.92.39.223	(NO-LYDROMMET-AS-NET)	Lydrommet AS; NO
62.92.39.224 - 62.92.39.239	(NO-SENTRUM-RONTGENINSTITUTT-NET)	Sentrum Rontgeninstitutt; NO
62.92.39.240 - 62.92.39.255	(NO-AS-EDCO-NET)	AS Edco; NO
62.92.40.0 - 62.92.40.255	(NO-SPAREBANKEN-NORD-NORGE-NET)	Sparebanken Nord-Norge; NO
62.92.41.0 - 62.92.41.127	(NO-HERTZ-BILUTLEIE-AS-NET)	Hertz Bilutleie AS; NO
62.92.41.128 - 62.92.41.143	(NO-INFOQUEST-GROUP-AS-NET)	Infoquest Group AS; NO
62.92.41.144 - 62.92.41.159	(NO-STENBERG-OG-BILKVAM-DAT-REPRO-AS-NET)	Stenberg og Bilkvam Dat Repro AS; NO
62.92.41.160 - 62.92.41.191	(NO-HOV-DOKKA-LINKNETT-NET)	Hov Dokka AS; NO
62.92.41.192 - 62.92.41.207	(NO-HAAKON-ARNESEN-AS-NET)	Haakon Arnesen AS; NO
62.92.41.208 - 62.92.41.211	(NO-PANASONIC-NORGE-AS-NET)	Panasonic Norge AS; NO
62.92.41.212 - 62.92.41.215	(NO-BERG-BYGG-LINKNETT-NET)	Berg Bygg, Linknett; NO
62.92.41.216 - 62.92.41.223	(NO-REAL-CONSULT-A-S-NET)	Real Consult A/S; NO
62.92.41.224 - 62.92.41.255	(NO-PANASONIC-NORGE-AS-NET)	Panasonic Norge AS; NO
62.92.42.0 - 62.92.42.255	(NO-ANSA-NET)	Ansa; NO
62.92.43.0 - 62.92.43.15	(NO-SCANDINAVIAN-MICRO-SYSTEM-AS-NET)	Scandinavian Micro System AS; NO
62.92.43.16 - 62.92.43.19	(NO-CICERO-INFORMASJON-LINKNETT-NET)	Cicero Informasjon, Linknett; NO
62.92.43.20 - 62.92.43.23	(NO-FYLKESSJUKEHUSET-VOLDA-LINKNETT-NET)	Fylkessjukehuset Volda, Linknett; NO
62.92.43.24 - 62.92.43.27	(NO-OPTIMAL-AS-LINKNETT-NET)	Optimal AS, Linknett; NO
62.92.43.28 - 62.92.43.31	(NO-DAKANTUS-LINKNETT-NET)	Dakantus-linknett; NO
62.92.43.32 - 62.92.43.63	(NO-CMA-IT-FORVALTNING-AS-NET)	CMA IT Forvaltning AS; NO
62.92.43.64 - 62.92.43.95	(NO-BERG-BYGG-NET)	Berg Bygg; NO
62.92.43.96 - 62.92.43.103	(NO-REVISJONSFIRMAET-KJELSTRUP-OG-WIGGEN-ANS-NET)	Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS; NO
62.92.43.104 - 62.92.43.107	(NO-FJELL-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Fjell Kommune, Linknett; NO
62.92.43.108 - 62.92.43.111	(NO-RHEINHOLD-MAHLIA-ISOLERING-AS-NET)	Rheinhold & Mahlia Isolering AS,; NO
62.92.43.112 - 62.92.43.127	(NO-SANDBERG-SERIGRAFI-NET)	Sandberg Serigrafi; NO
62.92.43.128 - 62.92.43.143	(NO-CONTIGA-NET)	Contiga; NO
62.92.43.144 - 62.92.43.159	(NO-TSCHUDI-MALLING-NET)	Tschudi & Malling; NO
62.92.43.160 - 62.92.43.175	(NO-NIKOLAI-OLSENS-TRYKKERI-AS-NET)	Nikolai Olsens Trykkeri AS; NO
62.92.43.176 - 62.92.43.191	(NO-STENTO-ASA-NET)	Stento ASA; NO
62.92.43.192 - 62.92.43.223	(NO-FJELL-KOMMUNE-NET)	Fjell Kommune; NO
62.92.43.224 - 62.92.43.239	(NO-FORLAGET-FAG-OG-KULTUR-NET)	Forlaget Fag og Kultur; NO
62.92.43.240 - 62.92.43.255	(NO-SOFIEMYR-SKOLE-NET)	Sofiemyr skole; NO
62.92.44.0 - 62.92.44.31	(NO-RHEINHOLD-MAHLIA-ISOLERING-AS-NET)	Rheinhold & Mahlia Isolering AS; NO
62.92.44.32 - 62.92.44.47	(NO-HOYER-NORGE-AS-NET)	Hoyer Norge AS; NO
62.92.44.48 - 62.92.44.51	(NO-BIOTEC-ASA-LINKNETT-NET)	Biotec ASA, Linknett; NO
62.92.44.52 - 62.92.44.55	(NO-WENAAS-ASA-LINKNETT-NET)	Wenaas ASA, Linknett; NO
62.92.44.56 - 62.92.44.59	(NO-MOXY-TRUCKS-AS-LINKNETT-NET)	Moxy Trucks AS, Linknett; NO
62.92.44.60 - 62.92.44.63	(NO-TELENOR-IT-NET)	Telenor IT; NO
62.92.44.64 - 62.92.44.95	(NO-STENA-MILJO-AS-NET)	Stena Miljo AS; NO
62.92.44.96 - 62.92.44.127	(NO-PEEK-TRAFIK-AS-NET)	Peek Trafik AS; NO
62.92.44.128 - 62.92.44.143	(NO-DIREKTORATET-FOR-NATURFORVALTNING-NET)	Direktoratet for Naturforvaltning; NO
62.92.44.144 - 62.92.44.159	(NO-TINE-NORSKE-MEIERIER-NET)	Tine Norske Meierier; NO
62.92.44.160 - 62.92.44.191	(NO-MOXY-TRUCKS-NET)	Moxy Trucks; NO
62.92.44.192 - 62.92.44.223	(NO-WENAAS-ASA-NET)	Wenaas ASA; NO
62.92.44.224 - 62.92.44.239	(NO-BERGESEN-DY-AS-NET)	Bergesen DY AS; NO
62.92.44.240 - 62.92.44.255	(NO-BEVI-NORGE-AS-NET)	Bevi Norge AS; NO
62.92.45.0 - 62.92.45.31	(NO-PETTER-OLSEN-AS-NET)	Petter Olsen AS; NO
62.92.45.32 - 62.92.45.63	(NO-MPS-NORGE-AS-NET)	MPS Norge AS; NO
62.92.45.64 - 62.92.45.127	(NO-ILA-SKOLE-NET)	Ila Skole; NO
62.92.45.128 - 62.92.45.143	(NO-SKANDIA-AUTOMATER-NET)	Skandia Automater; NO
62.92.45.144 - 62.92.45.151	(NO-VOGT-OG-CO-NET)	Vogt og Co.; NO
62.92.45.152 - 62.92.45.155	(NO-OVD-LOGISTIKK-LINKNETT-NET)	OVD Logistikk Linknett; NO
62.92.45.156 - 62.92.45.159	(NO-NORGES-APOTEKERFORENING-LINKNETT-NET)	Norges Apotekerforening (Linknett); NO
62.92.45.160 - 62.92.45.175	(NO-DEN-NORSKE-ATLANTERHAVSKOMITEEN-NET)	Den Norske Atlanterhavskomiteen; NO
62.92.45.176 - 62.92.45.191	(NO-EPTEC-AS-NET)	EPTEC AS; NO
62.92.45.192 - 62.92.45.199	(NO-TELENOR-NEXTEL-KG8-NET)	Telenor Nextel KG8; NO
62.92.45.200 - 62.92.45.207	(NO-LYD-OG-BILDE-AS-NET)	Lyd Og Bilde As; NO
62.92.45.208 - 62.92.45.223	(NO-NORGES-APOTEKERFORENING-NET)	Norges Apotekerforening; NO
62.92.45.224 - 62.92.45.239	(NO-RADGIVENDE-OKONOMER-AS-NET)	Radgivende Okonomer AS; NO
62.92.45.240 - 62.92.45.255	(NO-NORDIC-BUSINESS-INSTITUTE-NET)	Nordic Business Institute; NO
62.92.46.0 - 62.92.46.255	(NO-FORSVARETS-OVERKOMMANDO-NET)	Forsvarets Overkommando; NO
62.92.47.0 - 62.92.47.63	(NO-SOGN-SKOLE-OSLO-NET)	Sogn Skole, Oslo; NO
62.92.47.64 - 62.92.47.71	(NO-SMUGET-AS-NET)	Smuget AS; NO
62.92.47.72 - 62.92.47.75	(NO-NORSK-SYKEPLEIER-FORBUND-LINKNETT-NET)	Norsk Sykepleier Forbund, Linknett; NO
62.92.47.76 - 62.92.47.79	(NO-DET-NORSKE-UTENRIKSDEP-LINKNETT-NET)	Det Norske Utenriksdep, Linknett; NO
62.92.47.80 - 62.92.47.95	(NO-GRORUD-DATA-TJENESTER-AS-NET)	Grorud Data Tjenester AS; NO
62.92.47.96 - 62.92.47.111	(NO-TINE-NORSKE-MEIERIER-NET)	Tine Norske Meierier; NO
62.92.47.112 - 62.92.47.127	(NO-ADELSTEN-TONSBERG-NET)	Adelsten - Tonsberg; NO
62.92.47.128 - 62.92.47.191	(NO-STOVNER-SKOLE-NET)	Stovner Skole; NO
62.92.47.192 - 62.92.47.207	(NO-OLE-K-KARLSEN-ENTREPENOR-AS-NET)	Ole K. Karlsen Entrepenor AS; NO
62.92.47.208 - 62.92.47.215	(NO-DIDRIKSENS-PAPIR-INDUSTRIER-AS-NET)	Didriksens Papir Industrier As; NO
62.92.47.216 - 62.92.47.223	(NO-BLADCENTRALEN-NET)	Bladcentralen; NO
62.92.47.224 - 62.92.47.239	(NO-FALKEN-AS-NET)	Falken AS; NO
62.92.47.240 - 62.92.47.255	(NO-CG-HOLDING-AS-NET)	CG Holding AS; NO
62.92.48.0 - 62.92.48.15	(NO-SIVILTJENESTEADMINISTRASJONEN-DILLINGOY-VELFERD-NET)	Siviltjenesteadministrasjonen Dillingoy - Velferd; NO
62.92.48.16 - 62.92.48.31	(NO-G-S-CONSULT-AS-NET)	G S Consult AS; NO
62.92.48.32 - 62.92.48.47	(NO-G-S-CONSULT-AS-NET)	G S Consult AS; NO
62.92.48.48 - 62.92.48.55	(NO-QUADRIGA-NORGE-AS-NET)	Quadriga Norge AS; NO
62.92.48.56 - 62.92.48.63	(NO-FRICK-BOTOLFSEN-RAMM-OG-BRELIN-NET)	Frick, Botolfsen, Ramm og Brelin; NO
62.92.48.64 - 62.92.48.95	(NO-GRONLAD-VOKSENOPPLERINGSENTER-NET)	Gronlad Voksenoppleringsenter; NO
62.92.48.96 - 62.92.48.111	(NO-BENTERUD-SKOLE-NET)	Benterud skole; NO
62.92.48.112 - 62.92.48.115	(NO-COX-KOMMUNIKASJON-AS-LINKNETT-NET)	Cox Kommunikasjon as, Linknett; NO
62.92.48.116 - 62.92.48.119	(NO-NORSKE-EGGESENTRALER-NET)	Norske Eggesentraler; NO
62.92.48.120 - 62.92.48.127	(NO-SKOVLY-ENGROS-AS-NET)	Skovly Engros AS; NO
62.92.48.128 - 62.92.48.191	(NO-UNIVERSAL-FONDS-ASA-NET)	Universal Fonds ASA; NO
62.92.48.192 - 62.92.48.207	(NO-MEDIAN-AS-NET)	Median AS; NO
62.92.48.208 - 62.92.48.223	(NO-SRT-AS-NET)	SRT AS; NO
62.92.48.224 - 62.92.48.239	(NO-NORDIC-NETPRODUCT-AS-NET)	Nordic Netproduct AS; NO
62.92.48.240 - 62.92.48.255	(NO-NORDIC-NETPRODUCT-AS-NET)	Nordic Netproduct AS; NO
62.92.49.0 - 62.92.49.255	(NO-CANAL-DIGITAL-AS-NET)	Canal Digital AS; NO
62.92.50.0 - 62.92.50.63	(NO-BJORNDALEN-SKOLE-NET)	Bjorndalen skole; NO
62.92.50.64 - 62.92.50.127	(NO-COMPLETO-AS-NET)	Completo AS; NO
62.92.50.128 - 62.92.50.191	(NO-HAUGEN-SKOLE-NET)	Haugen skole; NO
62.92.50.192 - 62.92.50.255	(NO-EKEBERG-SKOLE-NET)	Ekeberg skole; NO
62.92.51.0 - 62.92.51.63	(NO-GRINDBAKKEN-SKOLE-NET)	Grindbakken skole; NO
62.92.51.64 - 62.92.51.127	(NO-KORSVOL-SKOLE-NET)	Korsvol skole; NO
62.92.51.128 - 62.92.51.191	(NO-TOPP-SEN-SKOLE-NET)	Toppesen skole; NO
62.92.51.192 - 62.92.51.255	(NO-CESAR-NET)	Cesar; NO
62.92.52.0 - 62.92.52.63	(NO-SORKEDALEN-SKOLE-NET)	Sorkedalen skole; NO
62.92.52.64 - 62.92.52.127	(NO-SYKEHUSUNDERVISNINGEN-I-OSLO-NET)	Sykehusundervisningen i Oslo; NO
62.92.52.128 - 62.92.52.191	(NO-JERIKO-SKOLE-NET)	Jeriko skole; NO
62.92.52.192 - 62.92.52.255	(NO-SOGNSVANN-SKOLE-NET)	Sognsvann skole skole; NO
62.92.53.0 - 62.92.53.127	(NO-DAKANTUS-AS-NET)	Dakantus AS; NO
62.92.53.128 - 62.92.53.159	(NO-MOLDE-KOMMUNE-NET)	Molde Kommune; NO
62.92.53.160 - 62.92.53.191	(NO-OPPLAND-FYLKESKOMMUNE-NET)	Oppland Fylkeskommune; NO
62.92.53.192 - 62.92.53.255	(NO-MORTENSRUD-SKOLE-NET)	Mortensrud skole; NO
62.92.54.0 - 62.92.55.255	(NO-RUBIK-FINANS-AS-NET)	Rubik Finans AS; NO
62.92.56.0 - 62.92.56.255	(NO-PUBLISHING-AS-NET)	Publishing AS; NO
62.92.57.0 - 62.92.57.15	(NO-AUTOZENTRUM-NET)	Autozentrum; NO
62.92.57.16 - 62.92.57.19	(NO-HETO-ENGROS-AS-LINKNETT-NET)	Heto Engros AS, Linknett; NO
62.92.57.20 - 62.92.57.23	(NO-LINDAAS-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Lindaas Kommune, Linknett; NO
62.92.57.24 - 62.92.57.27	(NO-AUTOZENTRUM-LINKNETT-NET)	Autozentrum, linknett; NO
62.92.57.28 - 62.92.57.31	(NO-ABB-GRIPTECH-LINKNETT-NET)	ABB Griptech, Linknett; NO
62.92.57.32 - 62.92.57.63	(NO-HETO-ENGROS-AS-NET)	Heto Engros AS; NO
62.92.57.64 - 62.92.57.79	(NO-LUFTFARTSVERKET-NET)	Luftfartsverket; NO
62.92.57.80 - 62.92.57.83	(NO-WITTUSEN-JENSEN-LINKNETT-NET)	Wittusen & Jensen, Linknett; NO
62.92.57.84 - 62.92.57.87	(NO-NORMARC-FLIGHT-INSPECTION-SYSTEM-AS-LINKNETT-NET)	Normarc Flight Inspection System AS (Linknett); NO
62.92.57.88 - 62.92.57.91	(NO-SKJERV-Y-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Skjervxy Kommune, Linknett; NO
62.92.57.92 - 62.92.57.95	(NO-EKORNES-NET)	Ekornes; NO
62.92.57.96 - 62.92.57.111	(NO-WITTUSEN-JENSEN-NET)	Wittusen & Jensen; NO
62.92.57.112 - 62.92.57.127	(NO-EKORNES-NET)	Ekornes; NO
62.92.57.128 - 62.92.57.255	(NO-JOTUL-AS-NET)	Jotul AS; NO
62.92.58.0 - 62.92.58.15	(NO-SKJERVOY-KOMMUNE-NET)	Skjervoy Kommune; NO
62.92.58.16 - 62.92.58.19	(NO-SKULD-LINKNETT-NET)	Skuld, Linknett; NO
62.92.58.20 - 62.92.58.23	(NO-BERGESEN-GROUP-LINKNETT-NET)	Bergesen Group, Linknett; NO
62.92.58.24 - 62.92.58.27	(NO-PAREXEL-MEDSTAT-LINKNETT-NET)	Parexel Medstat, Linknett; NO
62.92.58.28 - 62.92.58.31	(NO-VAN-OMMEREN-IVER-SHIPS-RO-LINKNETT-NET)	Van Ommeren Iver Ships RO, Linknett; NO
62.92.58.32 - 62.92.58.63	(NO-LINDAAS-KOMMUNE-NET)	Lindaas Kommune; NO
62.92.58.64 - 62.92.58.127	(NO-PAREXEL-MEDSTAT-NET)	Parexel Medstat; NO
62.92.58.128 - 62.92.58.131	(NO-INGE-STENSLAND-AS-LINKNETT-NET)	Inge Stensland AS, Linknett; NO
62.92.58.132 - 62.92.58.135	(NO-H-CLARKSON-COMPANY-LINKNETT-NET)	H Clarkson Company, Linknett; NO
62.92.58.136 - 62.92.58.139	(NO-RS-PLATOU-SHIPBROKERS-LINKNETT-NET)	RS Platou Shipbrokers, Linknett; NO
62.92.58.140 - 62.92.58.143	(NO-OJ-LIBAEK-PARTNERS-LINKNETT-NET)	OJ Libaek Partners, Linknett; NO
62.92.58.144 - 62.92.58.147	(NO-LORENTZEN-STEMOCO-LINKNETT-NET)	Lorentzen Stemoco, Linknett; NO
62.92.58.148 - 62.92.58.151	(NO-LORENTZEN-STEMOCO-PTE-LTD-LINKNETT-NET)	Lorentzen Stemoco Pte Ltd, Linknett; NO
62.92.58.152 - 62.92.58.155	(NO-VAN-OMMEREN-IVER-SHIPS-LINKNETT-NET)	Van Ommeren Iver Ships, Linknett; NO
62.92.58.156 - 62.92.58.159	(NO-IDCOMNET-AS-LINKNETT-NET)	IDComNet AS, Linknett; NO
62.92.58.160 - 62.92.58.163	(NO-ORIENT-SHIP-MANAGEMENT-NORWAY-LINKNETT-NET)	Orient Ship Management Norway, Linknett; NO
62.92.58.164 - 62.92.58.167	(NO-UNITED-EUROPEAN-CAR-CARRIER-LINKNETT-NET)	United European Car Carrier, Linknett; NO
62.92.58.168 - 62.92.58.171	(NO-BASSOE-AS-LINKNETT-NET)	Bassoe AS, Linknett; NO
62.92.58.172 - 62.92.58.175	(NO-NORWEGIAN-GAS-CARRIERS-AS-LINKNETT-NET)	Norwegian Gas Carriers AS, Linknett; NO
62.92.58.176 - 62.92.58.179	(NO-NORWEGIAN-GAS-CARRIERS-GENT-LINKNETT-NET)	Norwegian Gas Carriers Gent, Linknett; NO
62.92.58.180 - 62.92.58.183	(NO-FREDRIKSTAD-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Fredrikstad Kommune, Linknett; NO
62.92.58.184 - 62.92.58.187	(NO-NORWEGIAN-GAS-CARRIERS-HOUSTON-LINKNETT-NET)	Norwegian Gas Carriers Houston, Linknett; NO
62.92.58.188 - 62.92.58.191	(NO-NORWEGIAN-GAS-CARRIERS-ASIA-LINKNETT-NET)	Norwegian Gas Carriers Asia, Linknett; NO
62.92.58.192 - 62.92.58.195	(NO-ODFJELL-TANKERS-ASA-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers ASA, Linknett; NO
62.92.58.196 - 62.92.58.199	(NO-ODFJELL-TANKERS-JAPAN-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers Japan, Linknett; NO
62.92.58.200 - 62.92.58.203	(NO-ODFJELL-TANKERS-BV-NETHERLANDS-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers BV Netherlands, Linknett; NO
62.92.58.204 - 62.92.58.207	(NO-ODFJELL-TANKERS-USA-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers USA, Linknett; NO
62.92.58.208 - 62.92.58.211	(NO-ODFJELL-TANKERS-BRASIL-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers Brasil, Linknett; NO
62.92.58.212 - 62.92.58.215	(NO-ODFJELL-TANKERS-SINGAPORE-LINKNETT-NET)	Odfjell Tankers Singapore, Linknett; NO
62.92.58.216 - 62.92.58.219	(NO-RAFFLES-SHIPBROKER-LINKNETT-NET)	Raffles Shipbroker, Linknett; NO
62.92.58.220 - 62.92.58.223	(NO-EASTPORT-MARITIME-LINKNETT-NET)	Eastport Maritime, Linknett; NO
62.92.58.224 - 62.92.58.227	(NO-FUJI-TRADING-LINKNETT-NET)	Fuji Trading, Linknett; NO
62.92.58.228 - 62.92.58.231	(NO-THE-CHINA-NAVIGATION-LINKNETT-NET)	The China Navigation, Linknett; NO
62.92.58.232 - 62.92.58.239	(NO-ALARM-LAASKOMPANIET-AS-NET)	Alarm & Laaskompaniet AS; NO
62.92.58.240 - 62.92.58.243	(NO-OSLO-TAXI-LINKNETT-NET)	Oslo Taxi, linknett; NO
62.92.58.244 - 62.92.58.247	(NO-VVS-FJERNUNDERVISNING-AS-LINKNETT-NET)	VVS Fjernundervisning AS, Linknett; NO
62.92.58.248 - 62.92.58.251	(NO-NORDISK-FILM-NET)	Nordisk Film; NO
62.92.58.252 - 62.92.58.255	(NO-TYSVAER-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Tysvaer Kommune, Linknett; NO
62.92.59.0 - 62.92.59.255	(NO-TYSVAER-KOMMUNE-NET)	Tysvaer Kommune; NO
62.92.60.4 - 62.92.60.7	(NO-OKOSOFT-AS-LINKNETT-NET)	Okosoft AS, Linknett; NO
62.92.60.8 - 62.92.60.11	(NO-LEKANG-MASKIN-LINKNETT-NET)	Lekang Maskin (Linknett); NO
62.92.60.12 - 62.92.60.15	(NO-MOSS-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Moss Kommune (Linknett); NO
62.92.60.32 - 62.92.60.63	(NO-LEKANG-MASKIN-AS-NET)	Lekang Maskin AS; NO
62.92.60.64 - 62.92.60.127	(NO-OKOSOFT-AS-NET)	Okosoft AS; NO
62.92.60.128 - 62.92.60.159	(NO-MOSS-KOMMUNE-NET)	Moss kommune; NO
62.92.60.160 - 62.92.60.163	(NO-PETERSON-MOSS-LINKNETT-NET)	Peterson Moss, Linknett; NO
62.92.60.164 - 62.92.60.167	(NO-GRAFITEC-NET)	Grafitec; NO
62.92.60.176 - 62.92.60.191	(NO-GRAFITEC-NET)	Grafitec; NO
62.92.62.0 - 62.92.62.255	(NO-BOKN-KOMMUNE-NET)	Bokn kommune; NO
62.92.63.0 - 62.92.63.255	(NO-HAUGESUND-KOMMUNE-NET)	Haugesund Kommune; NO
62.92.64.0 - 62.92.64.127	(NO-KONGSBERG-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Kongsberg Videregaende Skole; NO
62.92.64.128 - 62.92.64.255	(NO-EIKER-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Eiker Videregaende Skole; NO
62.92.65.0 - 62.92.65.255	(NO-DRAMMEN-TEKNISKE-FAGSKOLE-NET)	Drammen Tekniske Fagskole; NO
62.92.66.0 - 62.92.66.63	(NO-NEURAL-NETWORK-NET)	Neural Network Technology; NO
62.92.66.64 - 62.92.66.79	(NO-HAATECH-NET)	Haatech AS; NO
62.92.66.80 - 62.92.66.87	(NO-POWEC-NET)	Powec AS; NO
62.92.66.88 - 62.92.66.95	(NO-TEKNOS-SCHOU-AS-NET)	Teknos Schou AS; NO
62.92.66.96 - 62.92.66.111	(NO-VESTSIDEN-UNGDOMSSKOLE-NET)	Vestsiden Ungdomsskole; NO
62.92.66.112 - 62.92.66.127	(NO-LANTMANNENS-MASKIN-AS-NET)	Lantmannens Maskin AS; NO
62.92.66.128 - 62.92.66.135	(NO-MEDIA-PLUS-NET)	Media Plus; NO
62.92.66.136 - 62.92.66.143	(NO-LYSAKER-OG-THORRUD-NET)	Lysaker og Thorrud; NO
62.92.66.144 - 62.92.66.159	(NO-COMPUTER-CONNECTION-NETWORK-AS-NET)	Computer Connection Network AS; NO
62.92.66.160 - 62.92.66.191	(NO-TELE-ENGINEERING-AS-NET)	Tele-Engineering AS; NO
62.92.66.192 - 62.92.66.223	(NO-REAL-CONSULT-EIENDOMSMEGLING-AS-NET)	REAL CONSULT EIENDOMSMEGLING AS; NO
62.92.66.224 - 62.92.66.239	(NO-OKONOMIHUSET-REGNSKAP-AS-NET)	Okonomihuset Regnskap AS; NO
62.92.66.240 - 62.92.66.255	(NO-OKONOMIBISTAND-AS-NET)	Okonomibistand AS; NO
62.92.67.0 - 62.92.67.255	(NO-RINGERIKE-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Ringerike Videregaende Skole; NO
62.92.68.0 - 62.92.68.15	(NO-DYNO-NOBEL-EUROPA-NET)	Dyno Nobel Europa; NO
62.92.68.16 - 62.92.68.31	(NO-ELEKTRISK-PRODUKSJON-AS-NET)	Elektrisk Produksjon AS; NO
62.92.68.32 - 62.92.68.39	(NO-SKOTSELV-INSTRUMENTERING-NET)	Skotselv instrumentering; NO
62.92.68.40 - 62.92.68.47	(NO-TECK-INSTRUMENT-AS-NET)	Teck Instrument AS; NO
62.92.68.48 - 62.92.68.63	(NO-ASKER-SUBSEA-ENGINEERING-AS-NET)	Asker Subsea Engineering AS; NO
62.92.68.64 - 62.92.68.71	(NO-AMCO-AS-NET)	Amco AS; NO
62.92.68.72 - 62.92.68.79	(NO-RUTEBILEIERNES-STANDARDISERINGS-AS-NET)	Rutebileiernes Standardiserings AS; NO
62.92.68.80 - 62.92.68.87	(NO-NOR-KA-AS-NET)	Nor-Ka AS; NO
62.92.68.88 - 62.92.68.95	(NO-LUMICAE-LIVING-LIGHT-AS-NET)	Lumicae Living Light AS; NO
62.92.68.96 - 62.92.68.127	(NO-KEMPPI-NORGE-NET)	Kemppi Norge; NO
62.92.68.128 - 62.92.68.143	(NO-HAALAND-HAMRE-AS-NET)	Haaland & Hamre AS; NO
62.92.68.144 - 62.92.68.151	(NO-TELEHUSET-BUSKERUD-MOBIL-NET)	Telehuset, Buskerud Mobil; NO
62.92.68.152 - 62.92.68.159	(NO-ROBOT-TEKNIKK-NET)	Robot-Teknikk AS; NO
62.92.68.160 - 62.92.68.175	(NO-BRACO-AS-NET)	Braco AS; NO
62.92.68.176 - 62.92.68.191	(NO-SUNLAND-EKER-PAPIRFABRIKKER-AS-NET)	Sunland Eker Papirfabrikker AS; NO
62.92.68.192 - 62.92.68.199	(NO-TICON-PERLITE-AS-NET)	Ticon Perlite AS; NO
62.92.68.200 - 62.92.68.207	(NO-INTERJET-TEST-NET)	Interjet test; NO
62.92.68.208 - 62.92.68.223	(NO-HS-NEWS-SYSTEM-AS-NET)	HS News System AS; NO
62.92.68.224 - 62.92.68.239	(NO-NVK-ELMEK-AS-NET)	NVK Elmek AS; NO
62.92.68.240 - 62.92.68.255	(NO-TELEGLOBE-NORGE-AS-NET)	Teleglobe Norge AS; NO
62.92.69.0 - 62.92.69.63	(NO-INGENI-RREGIMENTET-VOKSENOPPL-RINGEN-NET)	Ingenixrregimentet - Voksenopplfringen; NO
62.92.69.64 - 62.92.69.95	(NO-OSO-HOTWATER-AS-NET)	Oso Hotwater AS; NO
62.92.69.96 - 62.92.69.111	(NO-NYNAS-AS-NET)	Nynas AS; NO
62.92.69.112 - 62.92.69.127	(NO-THERMOSERVICE-AS-NET)	Thermoservice AS; NO
62.92.69.128 - 62.92.69.143	(NO-KONNERUD-CONSULTING-AS-NET)	Konnerud Consulting AS; NO
62.92.69.144 - 62.92.69.159	(NO-B-H-RAMBERG-AS-NET)	B H Ramberg AS; NO
62.92.69.160 - 62.92.69.175	(NO-EIKER-DAMPSAG-H-VLERI-AS-NET)	Eiker Dampsag & Hovleri AS; NO
62.92.69.176 - 62.92.69.191	(NO-FLEXI-SOFT-AS-NET)	Flexi Soft AS; NO
62.92.69.192 - 62.92.69.223	(NO-AOF-FORENINGEN-FOR-DRAMMEN-OG-OMEGN-NET)	AOF foreningen for Drammen og omegn; NO
62.92.69.224 - 62.92.69.239	(NO-ELCONSULTTEAM-AS-NET)	Elconsultteam AS; NO
62.92.69.240 - 62.92.69.255	(NO-KONGSBERG-SPEDISJON-NET)	Kongsberg Spedisjon; NO
62.92.70.0 - 62.92.70.255	(NO-LIER-V-G-S-AVD-JENSVOLL-NET)	Lier v.g.s avd. Jensvoll; NO
62.92.71.0 - 62.92.71.15	(NO-AASS-VARME-OG-ENERGI-AS-NET)	Aass Varme og Energi AS; NO
62.92.71.16 - 62.92.71.31	(NO-BYGGKJEMI-AS-NET)	Byggkjemi AS; NO
62.92.71.32 - 62.92.71.63	(NO-NUMEDAL-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Numedal videregaende skole; NO
62.92.71.64 - 62.92.71.71	(NO-HELSEVEKST-ENGROS-AS-NET)	Helsevekst Engros AS; NO
62.92.71.72 - 62.92.71.79	(NO-RESTVERDISIKRING-AS-NET)	Restverdisikring AS; NO
62.92.71.80 - 62.92.71.95	(NO-VA-TEKNIKK-AS-NET)	VA Teknikk AS; NO
62.92.71.96 - 62.92.71.103	(NO-DRAMMEN-INDUSTRI-AS-NET)	Drammen Industri AS; NO
62.92.71.104 - 62.92.71.111	(NO-HELLIK-TEIGEN-AS-NET)	Hellik Teigen AS; NO
62.92.71.112 - 62.92.71.127	(NO-NORMARK-AS-NET)	Normark AS; NO
62.92.71.128 - 62.92.71.143	(NO-COMPUTERLAND-NORGE-AS-NET)	Computerland Norge AS; NO
62.92.71.144 - 62.92.71.159	(NO-NORSK-BERGVERKSMUSEUM-NET)	Norsk Bergverksmuseum; NO
62.92.71.160 - 62.92.71.191	(NO-AUTO-MATERIELL-AS-NET)	Auto-Materiell AS; NO
62.92.71.192 - 62.92.71.199	(NO-NORSK-FORMULARINDUSTRI-AS-NET)	Norsk Formularindustri AS; NO
62.92.71.200 - 62.92.71.207	(NO-FRONIUS-SVEISETEKNIKK-NORGE-AS-NET)	Fronius Sveiseteknikk Norge AS; NO
62.92.71.208 - 62.92.71.223	(NO-SMB-OKONOMI-OG-REGNSKAP-NET)	SMB Okonomi og Regnskap; NO
62.92.71.224 - 62.92.71.255	(NO-LIER-BOLIGBYGGELAG-NET)	Lier Boligbyggelag; NO
62.92.72.0 - 62.92.72.63	(NO-VARDEN-UNGDOMSSKOLE-NET)	Varden Ungdomsskole; NO
62.92.72.64 - 62.92.72.79	(NO-WINGE-REISEBUREAU-NET)	Winge Reisebureau AS; NO
62.92.72.80 - 62.92.72.95	(NO-NORSTAMP-NET)	NorStamp AS; NO
62.92.72.96 - 62.92.72.111	(NO-FARMANDBUSS-NET)	Farmandbuss AS; NO
62.92.72.112 - 62.92.72.127	(NO-KALIN-SETTERBERG-DATA-TONSBERG-NET)	Kalin Setterberg Data Tonsberg; NO
62.92.72.128 - 62.92.72.159	(NO-SEAGULL-NET)	Seagull AS; NO
62.92.72.160 - 62.92.72.191	(NO-HOF-SKOLE)	Hof Skole; NO
62.92.72.192 - 62.92.72.255	(NO-BEFALSKOLEN-FOR-MARINEN)	Befalskolen For Marinen; NO
62.92.73.0 - 62.92.73.255	(NO-THOR-HEYERDAHL-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Thor Heyerdahl Videregaende Skole; NO
62.92.74.0 - 62.92.74.63	(NO-NEDRE-GAUSEN-KOMPETANSESENTER-NET)	Nedre Gausen Kompetansesenter; NO
62.92.74.64 - 62.92.74.79	(NO-AAGE-M-NET)	Aage M; NO
62.92.74.80 - 62.92.74.95	(NO-OFFICE-TONSBERG-NET)	Office-Tonsberg; NO
62.92.74.96 - 62.92.74.111	(NO-MINIEKSPRESS-VESTFOLD-AS-NET)	Miniekspress Vestfold AS; NO
62.92.74.112 - 62.92.74.119	(NO-FERNO-NORDEN-NET)	Ferno Norden AS; NO
62.92.74.120 - 62.92.74.123	(NO-OFFICE-DATA-AS-NET)	Office Data AS; NO
62.92.74.124 - 62.92.74.127	(NO-NAT-NORWAY-AS-NET)	Nat Norway AS; NO
62.92.74.128 - 62.92.74.191	(NO-SKIRINGSSAL-FOLKEHOYSKOLE)	Skiringssal Folkehoyskole; NO
62.92.74.192 - 62.92.74.255	(NO-HOLMESTRAND-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Holmestrand Videregaende Skole; NO
62.92.75.0 - 62.92.75.63	(NO-NOAH-NET)	NOAH; NO
62.92.75.64 - 62.92.75.127	(NO-RANVIK-UNGDOMSSKOLE)	Ranvik Ungdomsskole; NO
62.92.75.128 - 62.92.75.159	(NO-JVC-NORGE-NET)	JVC Norge AS; NO
62.92.75.164 - 62.92.75.167	(NO-NUMEDAL-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Numedal Videregaende Skole; NO
62.92.75.176 - 62.92.75.183	(NO-PROSJEKT-FELLES-FRAMTID-PROFF-NET)	Prosjekt Felles Framtid (PROFF); NO
62.92.75.184 - 62.92.75.191	(NO-TORMATIC-NET)	Tormatic; NO
62.92.75.192 - 62.92.75.223	(NO-SELJORD-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Seljord Vidergaende Skole; NO
62.92.75.224 - 62.92.75.255	(NO-NOAH-NET)	NOAH; NO
62.92.76.0 - 62.92.76.255	(NO-TONSBERG-MARITIME-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Tonsberg Maritime Videregaende Skole; NO
62.92.77.0 - 62.92.77.31	(NO-NOAH-NET)	NOAH; NO
62.92.77.32 - 62.92.77.63	(NO-MARITIME-INFORMATION-NET)	Maritime Information Systems AS; NO
62.92.77.64 - 62.92.77.95	(NO-UGLAND-NORDIC-SHIPPING-AS-NET)	Ugland Nordic Shipping AS; NO
62.92.77.96 - 62.92.77.127	(NO-KLEIVERUD-SKOLE-NET)	Kleiverud Skole; NO
62.92.77.128 - 62.92.77.143	(NO-HEEREMA-TONSBERG-AS-NET)	Heerema Tonsberg AS; NO
62.92.77.144 - 62.92.77.159	(NO-KRISTIANSEN-OG-BERNHARDT-AS-NET)	Kristiansen og Bernhardt AS; NO
62.92.77.160 - 62.92.77.175	(NO-LEIF-KOLNER-INGENIORFIRMA-AS-NET)	Leif Kolner Ingeniorfirma AS; NO
62.92.77.176 - 62.92.77.191	(NO-FLAATNES-ELEKTRO-MEK-AS-NET)	Flaatnes Elektro Mek AS; NO
62.92.77.192 - 62.92.77.223	(NO-EKEBERG-SKOLE-NET)	Ekeberg skole; NO
62.92.77.224 - 62.92.77.255	(NO-VESTFOLD-FYLKESKOMMUNE-NET)	Vestfold Fylkeskommune; NO
62.92.78.0 - 62.92.78.15	(NO-VIMEX-AS-NET)	Vimex AS; NO
62.92.78.16 - 62.92.78.31	(NO-GLOBUS-TRADING-AS-NET)	Globus Trading AS; NO
62.92.78.32 - 62.92.78.47	(NO-TONSBERG-MASKINFORRETNING-AS-NET)	Tonsberg Maskinforretning AS; NO
62.92.78.64 - 62.92.78.95	(NO-GODS-OG-BIL-AS-NET)	Gods og Bil AS; NO
62.92.78.96 - 62.92.78.127	(NO-BORRE-KOMMUNALE-VOKSENOPPLARING-NET)	Borre Kommunale Voksenopplaring; NO
62.92.78.128 - 62.92.78.159	(NO-KOMMUNIKATOR-AS-NET)	Kommunikator AS; NO
62.92.78.160 - 62.92.78.191	(NO-INTELLINET-AS-NET)	Intellinet AS; NO
62.92.79.0 - 62.92.79.31	(NO-BORRE-KOMMUNALE-VOKSENOPPLARING-NET)	Borre Kommunale Voksenopplaring; NO
62.92.79.32 - 62.92.79.63	(NO-FLAATNES-ELEKTRO-MEK-AS-NET)	Flaatnes Elektro Mek AS; NO
62.92.79.160 - 62.92.79.191	(NO-TEIE-VIDEREGAENDE-SKOLE-AVD-SLOTTSFJELLET-NET)	Teie videregaende skole avd. Slottsfjellet; NO
62.92.79.192 - 62.92.79.207	(NO-EIK-SKOLE-NET)	Eik Skole; NO
62.92.79.208 - 62.92.79.223	(NO-REVISJONSFIRMAET-HOTVEDT-OG-CO-NET)	Revisjonsfirmaet Hotvedt og Co; NO
62.92.79.224 - 62.92.79.255	(NO-TEIGAR-UNGDOMSSKOLE-NET)	Teigar ungdomsskole; NO
62.92.80.0 - 62.92.80.255	(NO-TELEMARK-TEKNISKE-FAGSKOLE-NET)	Telemark Tekniske Fagskole; NO
62.92.81.0 - 62.92.81.255	(NO-BAMBLE-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Bamble Videregaende Skole; NO
62.92.82.0 - 62.92.82.255	(NO-NORSK-HYDRO-DATA-NET)	Norsk Hydro Data; NO
62.92.83.0 - 62.92.83.31	(NO-BREVIK-ENGINEERING-AS-NET)	Brevik Engineering AS; NO
62.92.83.32 - 62.92.83.47	(NO-ABC-MASKIN-AS-NET)	ABC Maskin AS; NO
62.92.83.48 - 62.92.83.63	(NO-BO-OG-SAUHERAD-ENERGI-AS-NET)	Bo og Sauherad Energi as; NO
62.92.83.64 - 62.92.83.79	(NO-HOLTA-AS-NET)	Holta AS; NO
62.92.83.80 - 62.92.83.95	(NO-AALTVEDT-BETONG-AS-NET)	Aaltvedt Betong AS; NO
62.92.83.96 - 62.92.83.111	(NO-MILJOBIL-GRENLAND-AS-NET)	Miljobil Grenland AS; NO
62.92.83.112 - 62.92.83.127	(NO-BRODRENE-SORENSEN-MEKANISKE-VERKSTED-AS-NET)	Brodrene Sorensen Mekaniske Verksted AS; NO
62.92.83.128 - 62.92.83.159	(NO-VOKSENOPPLARINGSSENTERET-I-KRAGERO-NET)	Voksenopplaringssenteret i Kragero; NO
62.92.83.160 - 62.92.83.191	(NO-HOYERGRUPPEN-AS-NET)	Hoyergruppen AS; NO
62.92.83.192 - 62.92.83.207	(NO-BASSE-GUNDERSEN-AS-NET)	Basse Gundersen AS; NO
62.92.83.208 - 62.92.83.223	(NO-S-D-CAPPELEN-ANS-NET)	S D Cappelen ANS; NO
62.92.83.224 - 62.92.83.239	(NO-VESTFOLD-OG-TELEMARK-STATSADKVOKATEMBETER-NET)	Vestfold og Telemark Statsadkvokatembeter; NO
62.92.83.240 - 62.92.83.255	(NO-FRANKE-NORGE-AS-NET)	Franke Norge AS; NO
62.92.84.0 - 62.92.84.255	(NO-SCANA-SKARPENORD-AS-NET)	Scana Skarpenord as; NO
62.92.85.0 - 62.92.85.15	(NO-TANKSYSTEM-AS-NET)	Tanksystem AS; NO
62.92.85.16 - 62.92.85.31	(NO-CARLO-GAVAZZI-NET)	Carlo Gavazzi AS, Porsgrunn; NO
62.92.85.32 - 62.92.85.63	(NO-BAMBLE-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Bamble Videregaende Skole; NO
62.92.85.64 - 62.92.85.79	(NO-ADVOKAT-FIRMA-THORKILDSEN-OG-SEM-DA-NET)	Advokat Firma Thorkildsen og Sem DA; NO
62.92.85.80 - 62.92.85.95	(NO-KR-JOHNSEN-GRAFISK-SENTER-AS-NET)	Kr.Johnsen Grafisk Senter AS; NO
62.92.85.96 - 62.92.85.127	(NO-SAUHERAD-UNGDOMSSKOLE-NET)	Sauherad Ungdomsskole; NO
62.92.85.128 - 62.92.85.143	(NO-EDISON-CONSULTING-NET)	Edison Consulting; NO
62.92.85.144 - 62.92.85.159	(NO-REISEMAL-GRENLAND-AS-NET)	Reisemal Grenland AS; NO
62.92.85.160 - 62.92.85.175	(NO-TELEMARK-TRYKK-AS-NET)	Telemark Trykk AS; NO
62.92.85.192 - 62.92.85.255	(NO-TRYGG-EIENDOMSMEGLING-GRENLAND-AS-NET)	Trygg Eiendomsmegling Grenland AS; NO
62.92.87.0 - 62.92.87.63	(NO-SD-CAPPELEN-ANS-NET)	SD Cappelen ANS; NO
62.92.87.64 - 62.92.87.127	(NO-KRAGERO-KOMMUNE-SKOLEETATEN)	Kragero kommune skoleetaten; NO
62.92.88.0 - 62.92.89.255	(NO-TELENOR-NEXTEL-TESTNETT-ADSL)	Telenor Nextel Testnett ADSL; NO
62.92.90.0 - 62.92.91.255	(NO-FEDRELANDSVENNEN-NET)	Fedrelandsvennen; NO
62.92.92.0 - 62.92.92.255	(NO-LARVIK-KOMMUNE-NET)	Larvik Kommune; NO
62.92.93.0 - 62.92.93.255	(NO-TELEMARK-FYLKESKOMMUNE-NET)	Telemark Fylkeskommune; NO
62.92.96.0 - 62.92.96.15	(NO-NOR-CARGO-LEVANGER-VERDAL-AS-NET)	Nor Cargo Levanger Verdal AS; NO
62.92.96.32 - 62.92.96.47	(NO-ELAS-AS-NET)	Elas AS; NO
62.92.96.48 - 62.92.96.63	(NO-ELAS-AS-NET)	Elas AS; NO
62.92.96.96 - 62.92.96.127	(NO-TELENOR-BEDRIFT-STEINKJER-AS-NET)	Telenor Bedrift Steinkjer AS; NO
62.92.96.128 - 62.92.96.255	(NO-VERDAL-VIDEREGAENDE-SKOLE-NET)	Verdal Videregaende Skole; NO
62.92.97.0 - 62.92.97.31	(NO-TELENOR-BEDRIFT-STEINKJER-AS-NET)	Telenor Bedrift Steinkjer AS; NO
62.92.98.0 - 62.92.98.127	(NO-FAGERLIA-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Fagerlia Videregaende Skole; NO
62.92.98.128 - 62.92.98.255	(NO-SYKKYLVEN-VGS-NET)	Sykkylven VGS; NO
62.92.100.0 - 62.92.100.255	(NO-EMMA-EDB-NET)	Emma EDB AS; NO
62.92.101.0 - 62.92.101.255	(NO-SOR-TRONDELAG-SKOGEIERFORENING-NET)	Sor-Trondelag Skogeierforening; NO
62.92.102.0 - 62.92.102.15	(NO-EMMA-EDB-TRONDELAG-NET)	Emma EDB Trondelag; NO
62.92.102.16 - 62.92.102.23	(NO-SENTER-FOR-BYGDETURISMELAG-NET)	Senter for bygdeturismelag; NO
62.92.102.24 - 62.92.102.31	(NO-ASTI-NET)	ASTI; NO
62.92.102.32 - 62.92.102.47	(NO-EBO-EIENDOM-AS-NET)	EBO Eiendom AS; NO
62.92.102.48 - 62.92.102.63	(NO-TINE-MIDT-NORGE-BA-NET)	Tine Midt Norge BA; NO
62.92.102.64 - 62.92.102.127	(NO-TAN-CONSULTING-NET)	Tan Consulting; NO
62.92.102.128 - 62.92.102.143	(NO-ROROS-ELEKTRISITETSVERK-AS-NET)	Roros Elektrisitetsverk AS; NO
62.92.102.144 - 62.92.102.159	(NO-BR-DRENE-FLAAR-NNING-AS-NET)	Br=F8drene Flaar=F8nning AS; NO
62.92.102.160 - 62.92.102.191	(NO-ORKDAL-KOMMUNE-NET)	Orkdal Kommune; NO
62.92.102.192 - 62.92.102.223	(NO-FOTOSENTRALEN-AS-NET)	Fotosentralen AS; NO
62.92.102.224 - 62.92.102.239	(NO-BEDRE-R-D-AS-NET)	Bedre Red AS; NO
62.92.102.240 - 62.92.102.255	(NO-I-K-LYKKE-DRIFT-AS-NET)	I.K. Lykke Drift AS; NO
62.92.103.0 - 62.92.103.31	(NO-NESTE-STOPP-AS-NET)	Neste Stopp AS; NO
62.92.103.32 - 62.92.103.39	(NO-COMMIT-TELELAND-AS-NET)	Commit Teleland AS; NO
62.92.103.40 - 62.92.103.47	(NO-MELLBYE-AS-NET)	Mellbye AS; NO
62.92.103.48 - 62.92.103.63	(NO-INVENTAS-NET)	Inventas; NO
62.92.103.64 - 62.92.103.95	(NO-FOKUS-BANK-AS-NET)	Fokus Bank As; NO
62.92.103.96 - 62.92.103.127	(NO-SELBU-KOMMUNE-NET)	Selbu Kommune; NO
62.92.103.128 - 62.92.103.255	(NO-SORROAN-SKOLE)	Sor-roan Skole; NO
62.92.104.0 - 62.92.104.255	(NO-UMOE-MORE-NET)	Umoe Technology More AS; NO
62.92.105.80 - 62.92.105.95	(NO-SUNNDAL-KRAFTFORSYNING-NET)	Sunndal Kraftforsyning; NO
62.92.105.96 - 62.92.105.111	(NO-BRACKER-BYGG-AS-BRACKER-EIENDOM-NET)	Bracker Bygg AS / Bracker Eiendom; NO
62.92.105.128 - 62.92.105.159	(NO-OZOTECH-NORWAY-AS-NET)	OzoTech Norway AS; NO
62.92.106.0 - 62.92.106.15	(NO-VIKNA-KOMMUNE-NET)	Vikna Kommune; NO
62.92.108.0 - 62.92.108.15	(NO-HELGELAND-KRAFTLAG-A-L-NET)	Helgeland Kraftlag A/L; NO
62.92.108.16 - 62.92.108.19	(NO-HELGELAND-KRAFTLAG-A-L-NET)	Helgeland Kraftlag A/L; NO
62.92.110.0 - 62.92.110.63	(NO-LAKSELV-VIDEREGAENDE-SKOLE)	Lakselv Videregaende Skole; NO
62.92.112.0 - 62.92.112.255	(NO-GRAFICONN-NORGE-AS-NET)	Graficonn Norge AS; NO
62.92.113.0 - 62.92.113.255	(NO-FELLESKJOPET-TRONDHEIM-NET)	Felleskjopet Trondheim; NO
62.92.114.0 - 62.92.114.7	(NO-TELEHUSET-TRONDHEIM-NET)	Telehuset Trondheim; NO
62.92.114.8 - 62.92.114.15	(NO-EMMA-EDB-NET)	Emma Edb; NO
62.92.114.16 - 62.92.114.31	(NO-MASCOT-BERG-TEKSTIL-AS-NET)	Mascot Berg Tekstil AS; NO
62.92.114.32 - 62.92.114.47	(NO-TRONDHEIM-KRANSERVICE-AS-NET)	Trondheim Kranservice AS; NO
62.92.114.48 - 62.92.114.51	(NO-VERDAL-KABEL-TV-LINKNETT-NET)	Verdal Kabel TV, Linknett; NO
62.92.114.52 - 62.92.114.55	(NO-DIGITAL-HVERDAG-LINKNETT-NET)	Digital Hverdag, Linknett; NO
62.92.114.56 - 62.92.114.63	(NO-EXACT-AS-NET)	Exact AS; NO
62.92.114.64 - 62.92.114.127	(NO-BERKAK-SKOLE-NET)	Berkak Skole; NO
62.92.114.128 - 62.92.114.159	(NO-WENNBERGS-TRYKKERI-AS-NET)	Wennbergs Trykkeri AS; NO
62.92.114.160 - 62.92.114.175	(NO-ROSENVIK-PRODUKTER-AS-NET)	Rosenvik Produkter AS; NO
62.92.114.176 - 62.92.114.191	(NO-ORKDAL-KABELNETT-NET)	Orkdal Kabelnett; NO
62.92.114.192 - 62.92.114.255	(NO-VERDAL-KABEL-TV-NET)	Verdal Kabel TV; NO
62.92.115.0 - 62.92.115.15	(NO-SMS-INTERIOR-AS-NET)	SMS Interior AS; NO
62.92.115.16 - 62.92.115.31	(NO-WENNBERGS-TRYKKERI-AS-NET)	Wennbergs Trykkeri AS; NO
62.92.115.32 - 62.92.115.63	(NO-NOBIA-NORDISK-BYGGINTERIOR-AS-NET)	Nobia Nordisk Bygginterior AS; NO
62.92.115.64 - 62.92.115.95	(NO-DIGITAL-HVERDAG-NET)	Digital Hverdag; NO
62.92.115.96 - 62.92.115.111	(NO-SPORT-EXTREME-NET)	Sport Extreme; NO
62.92.115.112 - 62.92.115.127	(NO-TIGI-NORGE-AS-NET)	Tigi Norge AS; NO
62.92.115.128 - 62.92.115.255	(NO-FORUMNETT-ONLINE-AS-NET)	Forumnett Online AS; NO
62.92.116.0 - 62.92.119.255	(NO-MICRO-DESIGN-ASA-NET)	Micro Design ASA; NO
62.92.120.0 - 62.92.121.255	(NO-NORDMORE-KABEL-TV-NET)	Nordmore Kabel-TV; NO
62.92.122.0 - 62.92.122.3	(NO-NORDMORE-KABELTV-NET)	Nordmore KabelTV; NO
62.92.122.4 - 62.92.122.7	(NO-KRISTIANSAND-KOMMUNE-LINKNETT-NET)	Kristiansand Kommune, Linknett; NO
62.92.122.16 - 62.92.122.31	(NO-KRISTIANSAND-KOMMUNE-NET)	Kristiansand Kommune; NO
62.92.124.0 - 62.92.124.7	(NO-BESLAG-CONSULT-AS-NET)	Beslag-Consult AS; NO
62.92.124.8 - 62.92.124.15	(NO-NOBO-ELECTRO-AS-NET)	Nobo Electro AS; NO
62.92.124.16 - 62.92.124.23	(NO-GEOLAB-NOR-AS-NET)	Geolab Nor AS; NO
62.92.124.24 - 62.92.124.31	(NO-GH-ELEKTROMARKED-AS-NET)	GH Elektromarked AS; NO
62.92.124.32 - 62.92.124.35	(NO-ORKDAL-KABELNETT-AS-LINKNETT-NET)	Orkdal Kabelnett AS, Linknett; NO
62.92.124.36 - 62.92.124.39	(NO-TRONDHEIM-ENERGIVERK-LINKNETT-NET)	Trondheim Energiverk, Linknett; NO
62.92.124.40 - 62.92.124.47	(NO-OLAVSHALLEN-AS-NET)	Olavshallen AS; NO
62.92.124.48 - 62.92.124.51	(NO-TELENOR-NOVIT-AS-TRONDHEIM-LINKNETT-NET)	Telenor Novit AS Trondheim, Linknett; NO
62.92.124.52 - 62.92.124.55	(NO-ALBERT-E-OLSEN-AS-LINKNETT-NET)	Albert E Olsen AS (Linknett); NO
62.92.124.56 - 62.92.124.59	(NO-BILGLASSGRUPPEN-LINKNETT-NET)	Bilglassgruppen, Linknett; NO
62.92.124.60 - 62.92.124.63	(NO-BR-DRENE-FLAAR-NNING-AS-LINKNETT-NET)	Brxdrene Flaarxnning AS (Linknett); NO
62.92.124.96 - 62.92.124.127	(NO-X-PARTNER-TRONDHEIM-NET)	X-Partner Trondheim; NO
62.92.124.128 - 62.92.124.159	(NO-PTL-LOKEN-BYGGEADM-AS-NET)	PTL Loken Byggeadm AS; NO
62.92.124.160 - 62.92.124.191	(NO-BILGLASSGRUPPEN-AS-NET)	Bilglassgruppen AS; NO
62.92.124.192 - 62.92.124.195	(NO-NORDENFJELDSKE-CREDITREFORM-AS-LINKNETT-NET)	Nordenfjeldske Creditreform AS, Linknett; NO
62.92.124.200 - 62.92.124.207	(NO-AUTOPRODUCTS-NORD-AS-NET)	Autoproducts Nord AS; NO
62.92.124.208 - 62.92.124.223	(NO-TELENOR-BEDRIFT-TRONDHEIM-NET)	Telenor Bedrift Trondheim; NO
62.92.124.224 - 62.92.124.239	(NO-MADS-LUND-SVEEN-SIVILARKITEKTER-AS-NET)	Madsx-Lund-Sveen Sivilarkitekter AS; NO
62.92.124.240 - 62.92.124.255	(NO-NATURAL-UNIQUE-NORDIC-AS-NET)	Natural Unique Nordic AS; NO
62.92.125.0 - 62.92.125.255	(NO-ORKDAL-KABELNETT-AS-NET)	Orkdal Kabelnett AS; NO
62.92.126.0 - 62.92.126.63	(NO-AFJORD-VIDEREG-ENDE-SKOLE-NET)	Afjord Videreg=E5ende skole; NO
62.92.126.64 - 62.92.126.79	(NO-SERVICE-RINGEN-AS-NET)	Service Ringen AS; NO
62.92.126.80 - 62.92.126.95	(NO-BORSTAD-TRANSPORT-AS-NET)	Borstad Transport AS; NO
62.92.126.96 - 62.92.126.127	(NO-ADJUSI-ADVOKATFIRMAET-KROGSTAD-NET)	Adjusi Advokatfirmaet Krogstad; NO
62.92.127.0 - 62.92.127.255	(NO-TAN-CONSULTING-NET)	Tan Consulting; NO
62.92.128.0 - 62.92.128.31	(NO-PARTENA-CARTER-BERGEN-AS-NET)	Partena Carter (Bergen) AS; NO
62.92.128.32 - 62.92.128.63	(NO-GASS-SERVICE-NET)	Gass Service; NO
62.92.128.64 - 62.92.128.95	(NO-ODFJELL-ASA-NET)	Odfjell ASA; NO
62.92.128.96 - 62.92.128.111	(NO-FITJAR-KOMMUNE-NET)	Fitjar Kommune; NO
62.92.128.112 - 62.92.128.119	(NO-BR-E-BRYNILDSEN-AS-NET)	Br E Brynildsen AS; NO
62.92.128.120 - 62.92.128.123	(NO-IT-SOLUTIONS-LINKNETT-NET)	IT Solutions, Linknett; NO
62.92.128.124 - 62.92.128.127	(NO-NOMADIC-MANAGEMENT-LINKNETT-NET)	Nomadic Management (Linknett); NO
62.92.128.128 - 62.92.128.159	(NO-ACTUM-NORGE-NET)	Actum Norge; NO
62.92.128.160 - 62.92.128.167	(NO-KVINNHERAD-ENERGI-AS-NET)	Kvinnherad Energi AS; NO
62.92.128.168 - 62.92.128.171	(NO-NETWORK-CHARTERING-AS-NET)	Network Chartering AS; NO
62.92.128.172 - 62.92.128.175	(NO-DNB-NET)	Den norske Bank; NO
62.92.128.176 - 62.92.128.191	(NO-NORDISK-INSTITUTT-FOR-PERSONALUTVIKLING-AS-NET)	Nordisk Institutt For Personalutvikling AS; NO
62.92.128.192 - 62.92.128.195	(NO-HALLVARD-LER-Y-LINKNETT-NET)	Hallvard Lerxy (Linknett); NO
62.92.128.196 - 62.92.128.199	(NO-MARLINK-NET)	Marlink; NO
62.92.128.200 - 62.92.128.203	(NO-INSTANES-AS-NET)	Instanes AS; NO
62.92.128.204 - 62.92.128.207	(NO-NORDSILDMEL-LINKNETT-NET)	Nordsildmel (Linknett); NO
62.92.128.208 - 62.92.128.223	(NO-HALLVARD-LER-Y-NET)	Hallvard Lerxy; NO
62.92.128.224 - 62.92.128.255	(NO-RIMBAREID-SKULE-NET)	Rimbareid Skule; NO
62.92.129.0 - 62.92.129.255	(NO-ABCNETT-OG-MULTIMEDIA-NET)	ABCNett & Multimedia AS; NO
62.92.130.0 - 62.92.131.255	(NO-BERGEN-NORDHORDALAND-RUTELAG-AS-NET)	Bergen Nordhordaland Rutelag AS; NO
62.92.132.0 - 62.92.132.255	(NO-ASKOY-KOMMUNE-NET)	Askoy Kommune; NO
62.92.133.0 - 62.92.133.31	(NO-4P-C-NET)	4p&c; NO
62.92.133.32 - 62.92.133.47	(NO-NORDHORDALAND-KRAFTLAG-AS-NET)	Nordhordaland Kraftlag AS; NO
62.92.133.48 - 62.92.133.55	(NO-BONUS-AS-NET)	Bonus AS; NO
62.92.133.56 - 62.92.133.63	(NO-HOLBERG-TRAVEL-NET)	Holberg Travel; NO
62.92.133.64 - 62.92.133.79	(NO-SEAMOS-AS-NET)	Seamos AS; NO
62.92.133.80 - 62.92.133.95	(NO-TERO-MARINE-AS-NET)	Tero Marine AS; NO
62.92.133.96 - 62.92.133.127	(NO-NORGESBUSS-AS-NET)	Norgesbuss AS, linknett; NO
62.92.133.128 - 62.92.133.159	(NO-SABB-MOTOR-AS-NET)	SABB Motor AS; NO
62.92.133.160 - 62.92.133.191	(NO-BERGEN-FONDSMEGLERFORRETNING-AS-NET)	Bergen Fondsmeglerforretning AS; NO
62.92.133.192 - 62.92.133.207	(NO-ARAS-SKULE)	Aras Skule; NO
62.92.133.208 - 62.92.133.223	(NO-NORWEGIAN-INSURANCE-PARTNERS-NET)	Norwegian Insurance Partners; NO
62.92.133.224 - 62.92.133.239	(NO-VIK-SANDVIK-AS-NET)	Vik & Sandvik AS; NO
62.92.133.240 - 62.92.133.255	(NO-POLICY-MANAGEMENT-SYSTEMS-CORPORATION-NET)	Policy Management Systems Corporation; NO
62.92.134.0 - 62.92.134.255	(NO-TONJE-WEST-DESIGN-AS-NET)	Tonje West Design AS; NO
62.92.135.0 - 62.92.135.255	(NO-FRANK-MOHN-SERVICES-AS-NET)	Frank Mohn Services As; NO
62.92.136.0 - 62.92.136.255	(NO-BERGEN-NORDHORDALAND-RUTELAG-AS-NET)	Bergen Nordhordaland Rutelag AS; NO
62.92.137.0 - 62.92.137.31	(NO-BERGEN-KRAFTMEGLING-AS-NET)	Bergen Kraftmegling AS; NO
62.92.137.32 - 62.92.137.47	(NO-PROFITEK-AS-NET)	Profitek AS; NO
62.92.137.48 - 62.92.137.63	(NO-BRODRENE-BIRKELAND-FISKEBATREDERI-AS-NET)	Brodrene Birkeland fiskebatrederi AS; NO
62.92.137.64 - 62.92.137.79	(NO-TELEKUNNSKAP-NET)	Telekunnskap; NO
62.92.137.80 - 62.92.137.95	(NO-ERGOTEAM-AS-NET)	Ergoteam AS; NO
62.92.137.96 - 62.92.137.99	(NO-MERKANTILDATA-KUNNSKAP-LINKNETT-NET)	Merkantildata Kunnskap, Linknett; NO
62.92.137.100 - 62.92.137.103	(NO-STOR-BERGEN-BOLIGBYGGELAG-LINKNETT-NET)	Stor-Bergen Boligbyggelag, Linknett; NO
62.92.137.104 - 62.92.137.107	(NO-BERLITZ-TRANSLATION-SERVICES-AS-LINKNETT-NET)	Berlitz Translation Services AS, Linknett; NO
62.92.137.108 - 62.92.137.111	(NO-NORKRAFT-AS-NET)	Norkraft AS; NO
62.92.137.112 - 62.92.137.127	(NO-MERKANTILDATA-KUNNSKAP-NET)	Merkantildata Kunnskap; NO
62.92.137.128 - 62.92.137.159	(NO-VESTLANDSKE-BOLIGBYGGELAG-NET)	Vestlandske Boligbyggelag; NO
62.92.137.160 - 62.92.137.175	(NO-DAMA-INVEST-NET)	Dama Invest; NO
62.92.137.176 - 62.92.137.179	(NO-DAMA-INVEST-LINKNETT-NET)	Dama Invest (Linknett); NO
62.92.137.180 - 62.92.137.183	(NO-TELENOR-BEDRIFT-INSTALLASJON-BERGEN-LINKNETT-NET)	Telenor Bedrift/Installasjon, Bergen (Linknett); NO
62.92.137.184 - 62.92.137.187	(NO-NOCOM-AS-NET)	Nocom AS; NO
62.92.137.188 - 62.92.137.191	(NO-PM-INTERNATIONAL-LINKNETT-NET)	PM International Linknett; NO
62.92.137.192 - 62.92.137.207	(NO-NOMADIC-MANAGEMENT-NET)	Nomadic Management; NO
62.92.137.208 - 62.92.137.223	(NO-EPLESKROTTEN-DATA-NET)	Epleskrotten Data; NO
62.92.137.224 - 62.92.137.239	(NO-FREKHAUG-STAL-AS-NET)	Frekhaug Stal AS; NO
62.92.137.240 - 62.92.137.255	(NO-JAN-A-FJELLANGER-TRANSPORT-AS-NET)	Jan A Fjellanger Transport AS; NO
62.92.138.0 - 62.92.138.255	(NO-BERLITZ-TRANSLATION-SERVICES-AS-NET)	Berlitz Translation Services AS; NO
62.92.139.0 - 62.92.139.255	(NO-BERGEN-KOMMUNE-NET)	Bergen Kommune; NO
62.92.140.0 - 62.92.140.63	(NO-ADVOKATFIRMAET-WIIG-CO-ANS-NET)	Advokatfirmaet Wiig & Co. ANS; NO
62.92.140.64 - 62.92.140.95	(NO-IT-SOLUTIONS-NET)	IT Solutions; NO
62.92.140.96 - 62.92.140.111	(NO-NETWORK-CHARTERING-AS-NET)	Network Chartering AS; NO
62.92.140.112 - 62.92.140.127	(NO-TELENOR-IT-SERVICE-OG-INSTALLASJON-AS-STORD-NET)	Telenor IT-Service og Installasjon AS, Stord; NO
62.92.140.128 - 62.92.140.191	(NO-INTRAFISH-AS-NET)	Intrafish AS; NO
62.92.140.192 - 62.92.140.255	(NO-SU-SOFT-ASA-NET)	SU Soft ASA; NO
62.92.141.0 - 62.92.141.255	(NO-SJOKRIGSSKOLEN-NET)	Sjokrigsskolen; NO
62.92.142.0 - 62.92.142.31	(NO-BERTEL-O-STEEN-TEKNIKK-AS-NET)	Bertel O. Steen Teknikk AS; NO
62.92.142.32 - 62.92.142.63	(NO-BERGEN-BBL-NET)	Bergen BBL; NO
62.92.158.0 - 62.92.159.255	(NO-GAULAR-KOMMUNE-NET)	Gaular Kommune; NO
62.92.160.0 - 62.92.191.255	(NO-RIGNET-NET)	RigNet Operation AS; NO
62.92.192.0 - 62.92.207.255	(NO-SCANA-NET)	Scana Industrier asa; NO
62.92.208.0 - 62.92.209.255	(NO-SCANA-NET)	Scana Industrier asa; NO
62.92.210.0 - 62.92.210.255	(NO-SORCO-AS-NET)	Sorco AS; NO
62.92.211.0 - 62.92.211.15	(NO-JACOB-FALCK-AS-NET)	Jacob Falck AS; NO
62.92.211.16 - 62.92.211.31	(NO-DYROY-KOMMUNE-NET)	Dyroy Kommune; NO
62.92.211.32 - 62.92.211.47	(NO-EIDSBERG-KOMMUNE-NET)	Eidsberg Kommune; NO
62.92.211.48 - 62.92.211.63	(NO-NOHA-HOLDING-AS-NET)	Noha Holding AS; NO
62.92.211.64 - 62.92.211.67	(NO-NOHA-HOLDING-LINKNET-NET)	Noha Holding Linknet; NO
62.92.211.80 - 62.92.211.95	(NO-BYGLAND-KOMMUNE-NET)	Bygland kommune; NO
62.92.211.128 - 62.92.211.255	(NO-KVERNELAND-IT-NET)	Kverneland IT; NO
62.92.228.0 - 62.92.228.255	(NO-NETI-AS-NET)	Neti AS; NO
62.92.229.0 - 62.92.229.255	(NO-VERDAL-KABELTV-NET)	Verdal KabelTV; NO
62.92.236.0 - 62.92.236.255	(NO-SALTDAL-VGS-NET)	Saltdal VGS; NO
62.92.240.0 - 62.92.240.255	(NO-EUROLINE-AS-NET)	Euroline AS; NO
62.92.241.0 - 62.92.241.255	(NO-REC-COMPUTERS-NET)	Rec Computers AS; NO
62.92.242.0 - 62.92.242.15	(NO-TOMS-SJOKOLADE-TORSLEFF-OG-CO-A-NET)	Toms Sjokolade Torsleff og Co A; NO
62.92.242.16 - 62.92.242.19	(NO-UNION-GEITHUS-AS-LINKNETT-NET)	Union Geithus AS Linknett; NO
62.92.242.20 - 62.92.242.23	(NO-TELE-ENGINEERING-AS-LINKNETT-NET)	Tele-Engineering AS Linknett; NO
62.92.242.32 - 62.92.242.63	(NO-ADVOKATFIRMAET-SVENSSON-OG-CO-NET)	Advokatfirmaet Svensson og Co; NO
62.92.242.128 - 62.92.242.255	(NO-TELE-ENGINEERING-AS-NET)	Tele-Engineering AS; NO
62.92.245.0 - 62.92.245.255	(NO-PER-HANSEN-NEXTEL-NET)	Per Hansen / Nextel; NO
62.92.246.0 - 62.92.246.255	(NO-KILDEN-VGS-NET)	Kilden VGS; NO
62.92.247.0 - 62.92.247.127	(NO-CATALYSTONE-AS-NET)	CatalystOne AS; NO
62.92.248.0 - 62.92.248.3	(NO-GARDERMOEN-DISTRIBUSJONSSERVICE-LINKNETT-NET)	Gardermoen Distribusjonsservice, Linknett; NO
62.92.248.16 - 62.92.248.31	(NO-GARDERMOEN-DISTRIBUSJONSSERVICE-NET)	Gardermoen Distribusjonsservice; NO

[Index Page], [Class C], [Block 62]